Hur vi vinner

Vi konkurrerar på ett starkt men rättvist sätt och överträffar våra konkurrenter genom överlägsen kvalitet och värde.

Därför sätter vi våra värderingar först

Vi tror på en fri och konkurrenspräglad marknad. En sådan marknad ger oss den bästa möjligheten att särskilja Johnson Controls varumärke. Genom att vara kundfokuserade och tillhandahålla förstklassiga tjänster presterar vi bättre än konkurrenterna och skapar ett långsiktigt förtroende för vårt varumärke. Lagstiftningen som syftar till att främja en fri marknad – känd som antitrustlagstiftning i USA och lagstiftning om rättvis konkurrens i de flesta andra länder – är komplex och överträdelser kan leda till hårda straff. Vi är medvetna om att till och med en situation som kan uppfattas omfatta orättvisor eller bedrägerier i vår konkurrenspräglade bransch kan skada vårt anseende och utsätta oss för juridiska påföljder.

Five people in discussion at a table with documents spread out
Two people discussing holding a tablet on a factory floor wearing white safety helmets

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi vinner affärsavtal på rätt sätt genom att:

 • undvika formella eller informella avtal med konkurrenter för att:
  • ta ett visst pris för en tjänst (prissamarbete)
  • manipulera ett anbudsförfarande (anbudssamordning)
  • dela upp marknaden efter geografi eller kunder (marknadsuppdelning)
 • presentera vårt värdeerbjudande ärligt, exakt och utan att överdriva
 • aldrig lägga oss i våra kunders befintliga affärskontrakt
 • läsa och förstå den globala policyn för antitrust och rättvis konkurrens
 • aldrig utnyttja vår marknadsställning.

Tänk först

Fråga:

I väntan på att en paneldebatt vid årets MetroExpo skulle starta, hamnade jag i en konversation med försäljningschefen hos en konkurrent. Han frågade om jag hade lagt märke till att tjänstemannen som ansvarar för upphandling av anläggningar i en storstad vi båda har verksamhet i är särskilt svår att samarbeta med. Han undrade vad som skulle hända om företag som våra vägrade att göra affärer med staden. Att prata om en gemensam kund gjorde mig obekväm, så jag låtsades svara på ett telefonsamtal och flyttade sedan till en stol på andra sidan hörsalen. Hur skulle jag har svarat?

Svar:

Du gjorde rätt i att inte fortsätta samtalet. Det skulle också vara en god idé att rapportera saken till den juridiska avdelningen så snart som möjligt. Mässor och branschorganisationsmöten är viktiga tillställningar för vidareutbildning och uppdateringar i vår bransch. Kontakt med konkurrenter vid dessa evenemang kan dock vara behäftad med risken för brott mot konkurrenslagarna. Ett samtal med en konkurrent om att bojkotta en gemensam kund skulle kunna anses vara ett försök att bilda ett olagligt samarbete för att utesluta företag från en viss marknad eller för att sätta tryck på en viss kund.