Hur vi vinner

Vi skyddar personuppgifter tillhörande våra anställda, ansökande, leverantörer och kunder.

Därför sätter vi våra värderingar först

Johnson Controls måste samla in, lagra, använda och överföra personuppgifter för att kunna bedriva verksamheten. Vi behöver dessa personuppgifter för många olika ändamål, däribland för våra affärsrelationer med kunder och leverantörer, för hantering av förmåner till anställda och efterlevnad av lokal lagstiftning. Johnson Controls respekterar människors rätt till ett privatliv. I orätta händer kan personuppgifter användas för att identifiera enskilda personer, stjäla identiteter eller begå bedrägerier. Som ett team tar vi hand om varandra, både på arbetsplatsen och på internet.

Interiors of a data server room with graphics of the earth
A finger tapping a lock icon

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi skyddar personuppgifter genom att:

  • endast samla in, bearbeta och använda personuppgifter i legitima affärssyften och endast i den utsträckning som krävs för ändamålet
  • vara öppna och tydliga med varför och hur personuppgifter samlas in, bearbetas och används
  • aldrig dela personuppgifter i större utsträckning än vad som behövs eller dela dem med någon som inte har ett affärsbehov av uppgifterna
  • skydda de personuppgifter vi kontrollerar och göra oss av med dem när de inte längre behövs för det ursprungliga syftet
  • följa alla gällande sekretesslagar och vår egen sekretesspolicy

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Våra medarbetare som arbetar i USA och dess territorier har rätt att diskutera löner, arbetstider, andra anställningsvillkor, personuppgifter och/eller anställningsinformation med sina medarbetare och tredje part, inklusive myndigheter, fackföreningar och media.

Våra medarbetare som arbetar utanför USA och dess territorier måste följa lagar och förordningar på de platser där de arbetar när det gäller att dela med sig av anställningsvillkor, personuppgifter och/eller anställningsinformation - där lokal lagstiftning tillåter medarbetare att dela med sig av denna information är de fria att göra det; där lokal lagstiftning kräver att denna information ska hållas konfidentiell ska medarbetare inte dela med sig av denna information.

Tänk först

Fråga:

En vän i mitt team fick barn nyligen. Vår teamledare vill skicka blommor till henne på företagets vägnar, vilket jag tycker är en trevlig idé. Eftersom han vet att hon och jag är vänner och bor nära varandra, bad han mig om min väns adress. Jag är inte bekväm med att ge honom adressen utan att först be om min väns tillåtelse. Men jag vill inte förstöra överraskningen, så vad ska jag göra?

Svar:

Vi tar skyddet av personuppgifter på stort allvar, oavsett om de tillhör anställda, kunder eller andra affärspartner. Vi har alla ett ansvar att skydda uppgifterna och endast låta dem användas i rätt syfte och av personer som har rätt att göra det. Om personuppgifter hamnar i fel händer kan det få förödande konsekvenser, exempelvis identitetsstöld och andra brott. Berätta för din teamledare att du föredrar att han hanterar frågan i samråd med teamets HR-partner.