Hur vi vinner

Vi skyddar konfidentiell information som våra kunder anförtror oss med.

Därför sätter vi våra värderingar först

Att vara kundfokuserad handlar om mer än att hålla löften och uppfylla förväntningar. Det viktigaste med att vara kundfokuserad är att fortsätta att bygga upp kundernas förtroende genom att visa att vi är måna om deras såväl som våra intressen. Konfidentiell information är lika värdefull för kunderna som för oss. Obehörig användning eller avslöjande av informationen kan orsaka allvarliga ekonomiska följder och skada företagets anseende. Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda konfidentiell information som anförtros åt oss.

Woman's face illuminated by light from a screen in front of a full length glass window
Two women in conversation in front of a data server rack

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi bevarar kundernas förtroende genom att:

  • vara lika försiktiga med kundernas konfidentiella information som med vår egen
  • vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda kundernas information
  • endast dela kundernas konfidentiella information med dem som har behörighet till och affärsbehov av den
  • inte dela konfidentiell kundinformation med någon utanför företaget om inte kunden har gett sitt tillstånd till det
  • utgå från att informationen är konfidentiell tills vi får besked om något annat
  • följa gällande sekretesslagar och vår sekretesspolicy
  • kontakta efterlevnadsavdelningen eller den juridiska avdelningen omedelbart om vi vet eller misstänker att en kunds uppgifter av misstag hanterats felaktigt.

Tänk först

Fråga:

Under mina 10 år hos Johnson Controls har jag arbetat med många grupper och byggt upp starka relationer inom hela företaget. En vän från min senaste grupp frågade om jag kunde ge honom en lista över kunders e-postadresser så att han kunde marknadsföra en ny tjänst. Jag vet att vi är ett team och jag vill hjälpa min vän, men jag är osäker på om jag borde dela den här informationen, även om det sker internt. Hur ska jag hantera den här förfrågan?

Svar:

Att arbeta som ett team innebär att hitta olika sätt att samarbeta inom företaget och att dela ansvaret för att uppfylla våra juridiska och etiska förpliktelser. Detta innefattar skyldigheten att skydda kundernas information, som ofta är konfidentiell. Om sådan information lämnas ut utan tillstånd kan den hamna i fel händer, vilket riskerar vårt goda anseende och sätter kunden i riskzonen. Dela inte informationen och påminn din vän om att kunderna litar på att vi endast använder deras information för de ändamål de gett oss informationen och att vi behöver få kundens tillstånd innan vi använder den i andra syften.