Hur vi vinner

Vi håller oss informerade om marknadstrender och möjligheter genom etiska undersökningsmetoder.

Därför sätter vi våra värderingar först

Genom att följa utvecklingen på våra marknader för att förstå konkurrenslandskapet kan vi kontinuerligt förbättra och förutse våra kunders behov. Vi sätter integritet i första hand och samlar alltid in information om konkurrenter på ett etiskt sätt.

Frog's eye view of a modern skyscraper and a tree
A man standing in a balcony surrounded by lush green plants and trees

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi samlar in konkurrensrelaterad information på rätt sätt genom att:

  • vara sanningsenliga om vår identitet och våra motiv när vi gör förfrågningar
  • inte använda tredje part för handlingar som vi inte skulle utföra själva
  • inte be kollegor (eller framtida kollegor) att avslöja konfidentiell information om sina tidigare arbetsgivare.

Tänk först

Fråga:

Jag arbetar inom affärsutveckling och håller på att förhandla fram och slutföra ett anbud på ett stort projekt. Idag fick jag ett mejl från en potentiell kunds upphandlingschef och av misstag hade hon bifogat en av våra konkurrenters anbud istället för vårt. Jag såg att konkurrentens anbud var 25 procent lägre än vårt. Jag vill sänka priset i vårt anbud för att slå konkurrenterna. Kan jag göra det?

Svar:

Nej. Vår värdering ”Integritet först” kräver att vi samlar in och använder konkurrensrelaterad information på ett lagligt och etiskt korrekt sätt. Att i den här situationen utnyttja kundens misstag skulle vara ett svek av deras förtroende. Om det någon gång kom fram att vi drog fördel av en kund på detta sätt, skulle det kunna äventyra vårt goda anseende vad gäller ärlighet och rättvisa affärer, och vi skulle även kunna gå miste om kontraktet. Istället för att använda informationen ska du berätta för kunden om misstaget och säga åt henne att du kommer att ta bort e-postmeddelandet och den bifogade filen. Du bör även informera den juridiska avdelningen om misstaget för att säkerställa korrekt dokumentation och sedan fortsätta att fokusera på fördelarna med det ursprungliga anbudet. En bra tumregel för hur vi ska behandla konkurrensrelaterad information är att fundera på hur vi skulle känna om en konkurrent gjorde likadant mot oss.