Hur vi vinner

Vi använder eller delar aldrig insiderinformation om Johnson Controls eller något annat företag i syfte att göra affärer på aktiemarknaden.

Därför sätter vi våra värderingar först

I vårt arbete kan vi få tillgång till information om Johnson Controls eller andra företag som kan vara potentiellt användbar för investerare. Att sätta integritet i först hand innebär att visa att man alltid kan lita på att vi skyddar information som anförtros oss. Insiderinformation består av uppgifter som en investerare skulle anse viktiga vid ett investeringsbeslut. Detta är även känt som väsentlig, icke-offentlig information. Användning av denna information för vår egen vinning eller att dela den med andra kallas för insiderhandel. Detta är olagligt eftersom det ger en orättvis fördel och snedvrider finansmarknaden. Insiderlagarna tillämpas aggressivt, vilket ofta leder till tunga böter och fängelse för de som döms.

Man looking at a screen intently with graphs and text
An elderly woman speaking to a man in formal attire sitting on a sofa

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi förhindrar insiderhandel genom att:

  • aldrig använda insiderinformation för att köpa aktier i Johnson Controls eller något annat börsnoterat företag, såvida informationen inte har offentliggjorts och marknaden redan har haft möjlighet att ta till sig innehållet
  • inte dela insiderinformation med någon utanför företaget, vilket även omfattar familjemedlemmar, släktingar eller vänner
  • endast dela insiderinformation med kollegor när så krävs
  • vara noga med att skydda insiderinformation från oavsiktligt avslöjande genom att vara försiktiga med företagsdokument och prata diskret på offentliga platser
  • undvika ”tippning”– att lämna ut väsentlig, icke-offentlig information om ett företag till någon som kan komma att köpa aktier med hjälp av sådan information.

Tänk först

Fråga:

Min farbrors investeringar har inte återhämtat sig från den globala finanskrisen och jag vet att han har problem att betala för sina barns utbildning. Han frågade mig om han skulle köpa aktier i Johnson Controls. Jag känner att det verkligen kan hjälpa honom, särskilt eftersom vi har produktlanseringar på gång som kommer att driva upp aktiekursen. Kan jag berätta om de nya produktlanseringarna eller rekommendera att han köper aktier i Johnson Controls?

Svar:
Absolut inte. Information om de kommande produktlanseringarna är väsentlig, icke-offentlig information som kan ge din farbror en orättvis fördel. Att dela informationen skulle vara olagligt. Berätta för honom att eftersom du är anställd på Johnson Controls kan du inte ge information som skulle uppmuntra eller hindra personer från att handla med aktien. Hänvisa honom till sektionen för investerarrelationer på vår webbplats eller föreslå att han kontaktar avdelningen för investerarrelationer om han har specifika frågor.