Skydda företagets tillgångar

Hur vi vinner

Vi skyddar Johnson Controls anseende och andra tillgångar eftersom de är byggstenarna till vår framtid.

Därför sätter vi våra värderingar först

Vi fokuserar på framtiden. Att använda det vi har idag på bästa sätt ger oss förutsättningar att vinna i morgon. Våra tillgångar - fastigheter, pengar, information, idéer och rykte - upprätthåller vår verksamhet och gör det möjligt för oss att investera i innovation och ständiga förbättringar. Som goda förvaltare av dessa tillgångar använder vi dem för att skapa exceptionella kundupplevelser och hållbart investerarvärde.

Three colleagues having a conversation at a cafeteria
Areal view of cityscape at dusk

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi skyddar Johnson Controls tillgångar genom att:

 • ta ansvar för våra tillgångar i syfte att undvika att de förloras, skadas, förstörs, stjäls eller används utan tillstånd
 • vara uppmärksamma för att förhindra bedrägerier, slöseri eller missbruk med avseende på företagets tillgångar
 • hantera register och information enligt policyn för registerhållning och övriga företagspolicyer
 • följa regler för informationssäkerhet och användaråtkomst för att skydda företagets system och data från obehörig åtkomst, modifiering, duplicering, förstörelse eller avslöjande, oavsett om detta sker avsiktligt eller inte
 • endast använda företagets tillgångar i affärssyfte, såvida inte ett rimligt undantag gäller för personlig användning
 • rapportera problem om användning, missbruk eller äventyrande av våra företagstillgångar.

Olika tillgångar, samma princip

Företagets tillgångar antar flera olika former. Hur vi skyddar dem beror på tillgångarna och den anställdes roll. Men i samtliga fall gäller samma princip: Var försiktig och använd gott omdöme.

Informationstillgångar:
Alla data som rör våra produkter, vår verksamhet och hur vi bedriver den, oavsett hur dessa data skapas, distribueras, används eller lagras.

Finansiella tillgångar: Pengar och allt som kan omvandlas till pengar, t.ex. aktier, obligationer och bankinsättningar.

Fysiska tillgångar: Alla materiella tillgångar som företaget äger och som används för att bedriva vår verksamhet (t.ex. anläggningar, maskiner, verktyg, datorer, mobiltelefoner, råvaror, fordon, kontorsutrustning och kontorsmateriel).

Immateriella tillgångar: Våra idéer, uppfinningar, varumärken, patent och affärshemligheter samt vår immateriella egendom, design och upphovsrätt. Dessa tillgångar hjälper oss att driva förnyelse och förbättring.

Följande riktlinjer belyser viktiga områden där vi måste vara försiktiga och använda gott omdöme.

Skydda upphovsrättsskyddad och konfidentiell affärsinformation

Hur vi vinner

Vi skyddar vår immateriella egendom och konfidentiella affärsinformation eftersom de ger oss kraft på marknaden.

Vi skapar innovationer för framtiden och vinner för våra kunder genom att utveckla idéer och använda tekniska kunskaper som andra inte har. Vår konfidentiella affärsinformation och våra immateriella rättigheter är företagets viktigaste tillgångar och särskiljer oss från konkurrenterna. Vi måste skydda dem från obehörig vidareförmedling och felaktig användning.

Two colleagues discussing leaning over a railing in office lounge
A view of cityscape from a park

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi skyddar vår upphovsrättsskyddade och konfidentiella information genom att:

 • endast dela den med dem som har behörighet till och affärsbehov av den
 • inte diskutera konfidentiell information när det finns en risk att obehöriga kan höra
 • vara försiktiga utanför arbetsplatsen för att säkerställa att dokument och elektroniska apparater inte är synliga för obehöriga personer
 • aldrig använda konfidentiell information för vår egen personliga vinning eller för någon utanför Johnson Controls
 • komma ihåg att skyldigheten att skydda företagets konfidentiell information inte upphör när vi lämnar företaget.

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Våra medarbetare som arbetar i USA och dess territorier har rätt att diskutera löner, arbetstider, andra anställningsvillkor, personuppgifter och/eller anställningsinformation med sina kollegor och tredje part, inklusive myndigheter, fackföreningar och media.

Våra medarbetare som arbetar utanför USA och dess territorier måste följa lagar och regler på de platser där de arbetar när det gäller att dela med sig av sina anställningsvillkor, personuppgifter och/eller anställningsinformation - om lokal lagstiftning tillåter medarbetare att dela denna information är de fria att göra det; om lokal lagstiftning kräver att denna information ska hållas konfidentiell bör medarbetare inte dela denna information. 

Vad är konfidentiell information?

Exempel på konfidentiell affärsinformation som inte bör delas med tredje part utanför Johnson Controls inkluderar:

 • Varumärken, patent, affärshemligheter och annan immateriell egendom
 • Icke-offentlig ekonomisk information eller projektering
 • Planer för nya produkter och marknadsföring
 • Idéer eller information om forskning och utveckling
 • Tillverkningsprocesser
 • Detaljerad information om upphandlingar
 • Information om potentiella förvärv, avyttringar och investeringar
 • Juridiska åsikter och arbetsresultat
 • All annan information som kan vara till nytta för konkurrenterna

Tänk först

Fråga:

Igår åt jag middag med en gammal vän från gymnasiet som arbetar för ett lokalt teknikföretag. Vi pratade om att vi var stolta över att våra företag är fokuserade på utveckling i syfte att lösa verkliga problem. Jag berättade ingående för henne om några av produkterna vi håller på att utveckla och hur de kommer att lösa kunders problem. Efter middagen började jag fundera på om jag berättade för mycket och eventuellt hade utsatt företagets idéer och tillgångar för en risk.

Svar:

Du har rätt att vara orolig. Även om din vän inte en direkt konkurrent är det fortfarande viktigt att undvika att dela företagsinformation som inte är offentlig. Våra immateriella rättigheter, handelshemligheter och annan konfidentiell information är viktiga tillgångar som vår konkurrenskraft är beroende av. Om du tror att du av misstag har delat icke-offentlig information om företagets produkter bör du kontakta den juridiska avdelningen eller efterlevnadsavdelningen för att få vägledning.

Använda företagets teknik och informationssystem på ett ansvarsfullt sätt

Hur vi vinner

Vi använder Johnson Controls teknik och informationssystem på ett ansvarsfullt sätt för att arbeta effektivt och nå våra affärsmål.

Att arbeta som ett team för våra kunder skulle inte vara möjligt utan systemen och tekniken vi förlitar oss på varje dag. Bärbara datorer, mobila enheter, e-post och infrastrukturen som hanterar dem gör att vi kan vara mer produktiva, kommunicera mer effektivt och bättre tjäna våra kunder. De hjälper oss att komma åt och dela den information vi behöver till innovation och ständig förbättring. Olämplig användning kan dock tömma våra resurser, äventyra vår säkerhet och skada vårt varumärke och anseende.

A view of a building behind a tree
A cityscape of corporate buildings at dawn

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi använder vår teknik och våra system på ett säkert och lämpligt sätt genom att:

 • endast ge systemåtkomst till behöriga personer och endast så länge som behövs
 • endast ge behöriga användare åtkomst till de system och data som behövs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
 • skydda lösenord, ändra dem regelbundet och aldrig dela dem med andra
 • hålla konfidentiell information borta från internet
 • inte hämta programvara som inte godkänts eller öppna misstänkta bifogade filer
 • endast ansluta auktoriserade personliga enheter till Johnson Controls nätverk
 • vidta åtgärder för att skydda maskinvara från förlust, skador och stöld
 • aldrig skicka meddelanden som innehåller trakasserier eller kränkande innehåll
 • inte besöka olämpliga webbplatser
 • endast använda företagets utrustning och system när detta är nödvändigt.

Skydda företagets anseende

Hur vi vinner

Vi strävar efter att upprätthålla ett rykte om hederlighet och kundfokuserad innovation i allt vi gör.

Vårt anseende är en av våra mest värdefulla tillgångar. Vi har byggt upp det i över 130 år, men vi blickar alltid framåt. Var och en av oss bör i våra dagliga handlingar och beslut känna ett ansvar att skydda Johnson Controls anseende. Så länge vi agerar med integritet och sätter våra värderingar i verket kommer vi att förtjäna våra anställdas, kunders och affärspartners förtroende.

A man noting down notes looking at a desktop screen
A view of corporate buildings

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi skyddar vårt anseende genom att:

 • exemplifiera våra kärnvärderingar
 • alltid använda sunt affärsomdöme
 • vara fantastiska ambassadörer för Johnson Controls
 • se till att våra beslut och vårt beteende kontinuerligt bevarar företagets goda namn.

Vårt anseende

En 130 år lång historia är något att vara stolt över. Men glöm aldrig att vårt anseende består av andras senaste erfarenhet av oss och deras förväntningar på nästa.

Förhindra bedrägerier

Hur vi vinner

Vårt engagemang för integritet innebär att vi är uppmärksamma för att förhindra bedrägerier, slöseri och otillbörlig användning av olika slag.

Bedrägeri, slöseri och otillbörlig användning hör inte hemma på Johnson Controls. Vårt engagemang för en företagskultur som bygger på integritet och förtroende är det säkraste sättet att förhindra dessa problem och upptäcka och korrigera dem om de inträffar.

Four colleagues having a discussion around a table
A view of corporate cityscape from river

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi förhindrar bedrägerier, slöseri och otillbörlig användning genom att:

 • fullständigt och korrekt redovisa kostnader för resor, nöjen och andra utgifter (se policyn för affärsresor, underhållning och anställdas utgifter)
 • klassificera och redovisa finansiella transaktioner på rätt sätt
 • endast fakturera för tjänster vi levererar inom fastställda tidsramar
 • leverera rabatterna vi har utlovat
 • följa alla upphandlingspolicyer och endast beställa de varor och tjänster vi behöver
 • aldrig använda företagets kontanter eller kreditkort för privata syften
 • be om förtydligande om vi är osäkra på redovisningsrutiner eller rättsliga förpliktelser
 • omedelbart rapportera problem gällande olämpliga eller misstänkta aktiviteter.

Skydda våra anläggningar

Hur vi vinner

Vi skyddar våra anläggningar och vår utrustning så att vi är alltid redo att hjälpa våra kunder att vinna.

Säkra anläggningar ger en trygg och bekväm miljö för våra anställda och skyddar samtidigt utrustning och materiel från skador, stöld och industrispionage.

A man looking at a desktop screen
A man sitting in front of an iMac

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi skyddar våra anläggningar genom att:

 • bära ID-brickan hela tiden och se till att andra också gör det
 • inte ställa upp dörrar eller låta andra följa med oss via säkra ingångar
 • aldrig ge nycklar, brickor eller larmkoder till andra
 • låsa dörrar till kontor och fordon
 • utan dröjsmål rapportera läckor, trasig utrustning eller andra underhållsproblem till ledningen
 • inspektera och testa alla brandskydd och all säkerhetsutrustning regelbundet
 • agera på alla larm omedelbart (även efter normal kontorstid)
 • förhindra obehöriga personer från att ta sig in på våra anläggningar och kontakta säkerhetsvakterna om en inkräktare befinner sig på anläggningen
  kontakta Johnson Controls globala säkerhetscenter (GSOC) på +1 414 524 6700 eller gsoc@jci.com i händelse av säkerhetsrisker som utgör en faktisk eller potentiell fara för våra anställda, anläggningar eller verksamheter
 • ringa polisen eller räddningstjänsten om det föreligger en akut fara.