Ansvarsfull kommunikation

Skapa förtroende och gott rykte genom ansvarsfull kommunikation

Hur vi vinner

Vi stärker vårt varumärke och relationen till våra intressenter genom välplanerad, exakt och konsekvent kommunikation och ansvarsfull användning av sociala medier.

Därför sätter vi våra värderingar först

Vi kommunicerar sanningsenligt, korrekt och konsekvent med kunder, investerare och andra intressenter. Detta är nödvändigt för att skapa ett företag som bygger på förtroende, långsiktiga relationer och ömsesidigt värde och inte bara på transaktioner. Vi kommer ihåg att vi alla är ambassadörer för Johnson Controls varumärke. Vi visar vårt värde på marknaden och bevarar vårt goda anseende genom att använda sociala medier på ett ansvarsfullt sätt och genom att låta kollegor med rätt behörighet och erfarenhet hantera externa förfrågningar.

Side view of a woman with a mobile phone in her hand
Side view of a woman trying a laptop in an electronics  store

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi stärker vårt varumärke och våra affärsrelationer genom att:

  • följa vår kommunikationspolicy vid hantering av externa förfrågningar och när vi använder sociala medier
  • endast dela information för Johnson Controls räkning om vi har behörighet att göra det
  • vara artiga och professionella på internet
  • komma ihåg att våra aktiviteter på internet, även utanför arbetet, kan hjälpa eller skada Johnson Controls
  • vara tydliga med att vi uttrycker våra egna åsikter om vi inte är behöriga att uttala oss för Johnson Controls räkning
  • aldrig avslöja konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information (om företaget, kunder eller andra affärspartner)
  • inte dela intern kommunikation, såsom allmänna utskick eller portalberättelser
  • aldrig lägga upp olagligt innehåll eller innehåll som skulle kunna få någon att känna sig hotad eller trakasserad
  • inte låta aktiviteter på sociala medier påverka vårt arbete på Johnson Controls.

Vi kommunicerar och lär oss saker via sociala medier

Sociala medier är ett kraftfullt verktyg genom vilka Johnson Controls får kontakt direkt med kunder, samhällen och intressenter över hela världen. Detta gör att vi kan stärka våra relationer och bygga upp vårt varumärke. Många av oss använder sociala medier i våra privatliv, för att hålla oss uppdaterade och behålla kontakten med familj och vänner. Genom att vara försiktiga på internet och noggranna med vad vi lägger upp, minimerar vi risken för misstolkningar.

Tänk först

Fråga:

En vän i mitt team fick barn nyligen. Vår teamledare vill skicka blommor till henne på företagets vägnar, vilket jag tycker är en trevlig idé. Eftersom han vet att hon och jag är vänner och bor nära varandra, bad han mig om min väns adress. Jag är inte bekväm med att ge honom adressen utan att först be om min väns tillåtelse. Men jag vill inte förstöra överraskningen, så vad ska jag göra?

Svar:

Vi tar skyddet av personuppgifter på stort allvar, oavsett om de tillhör anställda, kunder eller andra affärspartner. Vi har alla ett ansvar att skydda uppgifterna och endast låta dem användas i rätt syfte och av personer som har rätt att göra det. Om personuppgifter hamnar i fel händer kan det få förödande konsekvenser, exempelvis identitetsstöld och andra brott. Berätta för din teamledare att du föredrar att han hanterar frågan i samråd med teamets HR-partner.