Hur vi vinner

Vi arbetar för att upprätthålla en etisk leveranskedja genom att endast samarbeta med affärspartner som värdesätter och respekterar mänskliga rättigheter överallt.

Därför sätter vi våra värderingar först

Vi drivs av våra mål, vilka innefattar ett åtagande att skydda och respektera mänskliga rättigheter runt om i världen. Vi anser att nyckeln till en lyckad framtid är att ge människor stöd. Av den anledningen strävar vi efter att upprätthålla en etiskt och transparent leveranskedja som är fri från barnarbete, tvångsarbete, slaveri och människohandel.

Som tidig undertecknare av FN:s Global Compact är vi medvetna om kopplingen mellan mänskliga rättigheter och skapandet av hållbart värde som kan bidra till ett bättre samhälle.

Woman sitting at a table, looking at a leather file in a cafe
A woman looking down at a tablet she's holding in an office

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi strävar efter att respektera och skydda mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet och leveranskedja genom att:

 • ha säkra och hälsosamma arbetsvillkor på Johnson Controls anläggningar
 • respektera de anställdas rättighet att organisera sig och förhandla om löner kollektivt samt aldrig diskriminera medarbetarnas ombud
 • sätta löner rättvist och enligt marknaden samt möta eller överträffa alla juridiska krav rörande löner
 • inte tillåta att medarbetarna arbetar mer än den lagstadgade arbetstiden
 • utföra lämpliga kontroller av potentiella samarbetspartner och följa rutiner för upphandling vid val av nya leverantörer, och välja leverantörer som inte bryter mot mänskliga rättigheter
 • kräva att leverantörer och säljare följer våra globala standarder för leverantörer
 • kräva att våra affärspartner inte köper eller använder konfliktmineraler
 • rapportera misstankar om brott mot mänskliga rättigheter till den juridiska avdelningen eller integritetshjälplinjen.

Ytterligare vägledning om att respektera och skydda mänskliga rättigheter finns i våra policyer för mänskliga rättigheter och hållbarhet, slaveri och människohandel, mångfald av leverantörer och konfliktmineraler.

Sätta människor i första hand: allt hänger ihop

Mänskliga rättigheter handlar om mer än att ha kontroll över vår leveranskedja. Det handlar om hur människor förtjänar att behandlas på arbetsplatsen, på marknaden och i samhället.

Vi är medvetna om den positiva inverkan vi kan ha som globalt företag. Vårt åtagande inom detta område återspeglas i vår policy för mänskliga rättigheter och hållbarhet. I den behandlas bland annat nedanstående frågor som kan påverka de mänskliga rättigheterna:

 • Hälsa och säkerhet
 • Arbetsförhållanden
 • Mutor och korruption
 • Respekt för miljön
 • Företagsstyrning
 • Transparent rapportering och ansvar

Tänk först

Fråga:

Jag fick nyligen en guidad rundvisning på en stor leverantörs anläggningar i ett utvecklingsland. Jag tyckte att vissa arbetare verkade väldigt unga. Under två mycket långa dagar tyckte jag mig se samma ansikten både tidigt på morgonen och sent på kvällen. Jag vet att barnarbete och arbetstidsbrott är ett problem i denna del av världen. Leverantören har ett gott rykte och intygade att de följer alla tillämpliga arbetslagar. Har jag ett ansvar att berätta om mina farhågor eller hänvisa ärendet vidare?

Svar:
Som undertecknare av FN:s Global Compact och förespråkare av mänskliga rättigheter i allmänhet tillåter Johnson Controls inte barnarbete eller andra former av utnyttjande av arbetskraft. Om du misstänker brott mot de mänskliga rättigheterna eller arbetslagarna hos en av våra leverantörer, måste du informera ledningen, efterlevnadsavdelningen eller integritetshjälplinjen så att ärendet kan utredas.