Hur vi vinner

Vi talar öppet och ärligt om det värde vi ger till kunderna eftersom det bygger upp förtroende för vårt varumärke.

Därför sätter vi våra värderingar först

Johnson Controls sätter integritet i första hand. Vi lovar att vara uppriktiga och öppna mot alla som vi samarbetar med. Att göra affärer och förtjäna kundernas förtroende börjar med hur vi presenterar våra lösningar på marknaden. Vi visar hur vi skapar mervärde på ett tydligt och sanningsenligt sätt och vi håller vad vi lovar

Three people listening intently to a woman talking in an office room
Four people in discussion in a factory

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi presenterar vårt varumärke på ett förtroendeingivande och ärligt sätt genom att:

  • presentera funktionerna i våra produkter och tjänster ingående
  • säkerställa att marknadsföringsmaterial och avtal uppfyller alla gällande lagar och föreskrifter
  • fokusera på fördelarna med våra egna lösningar och inte ge våra konkurrenter orättvis kritik
  • undvika ”hårda” försäljningsmetoder och att överreklamera produkter
  • skaffa lämplig behörighet att slutföra affärer och skriva under kontrakt
  • svara i tid på kundernas frågor och problem.

Tänk först

Fråga:

Under ett säljmöte som jag närvarade vid nyligen svarade min kollega på en potentiell kunds tekniska fråga på ett korrekt men, enligt mig, ofullständigt sätt. Eftersom jag inte vill motsäga min kollega framför kunden tog jag upp saken med henne i taxin efter mötet. Så här svarade hon: ”Vad jag berättade för kunden var korrekt och det jag glömde att nämna är inte relevant för deras beslut. Med tanke på att vi är på deras slutlista kan vi alltid klargöra det här vid nästa möte.” Jag tycker inte att vi ska vänta – vi bör vara säkra på att kunden har alla fakta

Svar:

Din intuition är rätt. När vi presenterar våra produkter och lösningar på marknaden måste vi ge en fullständig bild så att kunder och potentiella kunder kan fatta ett välgrundat beslut. Att kontakta kunden nu och klargöra saken är ett bra sätt att vinna kundens respekt och förtroende. Kunden måste själv få avgöra vad som är viktigt. Om vi sluter ett avtal baserat på ett missförstånd riskerar vi inte bara att skada en affärsrelation, men också vårt rykte.