Sekretess för kunddata

Vi skyddar den konfidentiella information som våra kunder anförtror oss. Konfidentiell information är lika värdefull för våra kunder som för oss; obehörig användning eller obehörigt röjande kan orsaka allvarlig ekonomisk skada och skada vårt anseende.  Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda den konfidentiella information som anförtros oss.

Läs mer
An employee looking at the data servers
Two workers looking at chart

Regeringsavtal - efterlevnad

Vi ser det som ett privilegium att få betjäna statliga kunder och är noga med att uppfylla våra särskilda skyldigheter gentemot dem. 

Läs mer

Ärlig marknadsföring av försäljnings- och servicepraxis

Vi talar självsäkert och ärligt om det värde vi tillför kunderna eftersom det skapar förtroende för vårt varumärke. Vi visar hur vi skapar mervärde på ett tydligt och sanningsenligt sätt, och vi håller vad vi lovar.

Läs mer
A lady looking closely looking at a big touch screen infront of her which displays a map.
A view of a airport lounge

Produktkvalitet och produktsäkerhet

Vi fokuserar på att leverera högsta värde till våra kunder genom säkra, innovativa produkter och lösningar. Vi vill ha kunder som stannar hos oss på lång sikt, kunder som litar på att vi förstår, förutser och uppfyller deras behov bättre än våra konkurrenter.

Läs mer