Hur vi vinner

Vi drar nytta av våra olika talanger, bakgrunder och perspektiv för att uppnå exceptionella insikter och innovationer.

Därför sätter vi våra värderingar först

Johnson Controls attraherar, utvecklar och skapar möjligheter för personer med många olika typer av erfarenheter, förmågor och synsätt. Genom att värdesätta det som gör var och en av oss unika vidgar vi vårt perspektiv och stimulerar nya idéer. Vår mångfald hjälper oss att lösa problem på ett mer kreativt sätt, fatta mer genomtänkta beslut och finna nya möjligheter mer proaktivt. När alla känner att de kan bidra till och delta i våra framgångar gynnas våra anställda, kunder och investerare.

A woman holding a tablet having a conversation with a man
A woman walking in a lobby between conference rooms holding a laptop

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi använder oss av en mångskiftande och inkluderande kultur genom att:

  • aktivt leta efter alternativa åsikter och tillvägagångssätt
  • lyssna på andra så att vi kan överväga och dra nytta av tankar och idéer som skiljer sig från våra egna
  • behandla människor rättvist och ge medarbetarna lika möjligheter baserat på deras kvalifikationer och kompetens
  • be om och vara mottagliga för andras synpunkter.

Tänk först

Fråga:

Jag är en av endast tre kvinnor i mitt team. Under teammötena varje vecka är det ganska uppenbart att min manliga chef föredrar våra manliga kollegors idéer och åsikter, och ibland underminerar han mig och de andra kvinnorna öppet. Vi känner oss förminskade och får inte chansen att bevisa vad vi kan göra. Jag oroar mig för att om jag tar upp problemet med min chef kommer det helt enkelt bekräfta hans fördomar om kvinnor. Hur kan jag åstadkomma en förändring som gör att alla i teamet får bidra?

Svar:
På Johnson Controls stödjer vi en mångskiftande och inkluderande miljö där alla bidrar till våra framgångar. Alla former av könsdiskriminering speglar varken våra värderingar eller kulturen vi vill skapa. Du bör överväga att fråga din chef om det finns särskilda skäl till varför dina idéer inte tas på allvar. Om det inte löser problemet bör du prata med en högre chef eller använda någon av de andra resurserna som finns tillgängliga för att ta upp problem, såsom att prata någon på personalavdelningen eller kontakta integritetshjälplinjen.