Alla, överallt, varje dag

Det vi gör varje dag på Johnson Controls gör världen mer produktiv, säkrare och mer hållbar. Att skapa praktiska lösningar för våra kunder är nyckeln till att vinna på marknaden. Hur vi gör det är viktigt eftersom vi inte kan vinna utan integritet. Därför är ”Integritet först” vår första värdering.

Våra värderingar är utgångspunkten för allt vi gör, överallt där vi gör det. De påminner oss – och andra – vilka vi är, vad vi står för och hur vi får saker gjorda. De är vår inspiration och vår guide. Av den anledningen kallar vi Johnson Controls etikpolicy ”Värderingar först”.

Man in formal attire walking with his bicycle in a corporate office campus

Våra värderingar leder till vinnande beteenden, vilka i sin tur leder till vinnande resultat På Johnson Controls vägleds vi av våra värderingar – hela vägen från inspiration till prestation.

Integritet först
Vi utlovar ärlighet och öppenhet. Vi upprätthåller högsta standard vad gäller integritet och fullföljer våra åtaganden.
Fokus på målen
Vi tror på att uppnå ett gott resultat genom att göra rätt val och tar ansvar för att göra världen bättre genom de lösningar som vi tillhandahåller, vårt engagemang i samhället, vår verksamhet och vårt åtagande att skydda människor och miljö.
Fokus på kunden
Vi vinner när våra kunder vinner. Våra långsiktiga strategiska relationer ger unika kunskaper och förmågan att tillhandahålla kundupplevelser och lösningar av högsta kvalitet.
Fokus på framtiden
Vår kultur av innovation och ständig förbättring driver oss att lösa aktuella utmaningar samtidigt som vi konstant ställer oss frågan ”Vad kommer härnäst?”
Ett team
Vi är ett enda team som strävar efter att arbeta tillsammans för att skapa ändamålsenliga lösningar som driver världen framåt.
Man sitting at a desk rubbing his hands together

Därför kommer våra värderingar först

Johnson Controls har under 130 år byggt upp ett gott anseende som ett företag som håller löften och ger värde till kunder och andra intressenter.

Detta anseende är allas ansvar, oavsett vilken roll man har inom företaget. Våra personliga val och handlingar har direkt inverkan på Johnson Controls förmåga att uppfylla kundernas, investerarnas och andra intressenters förväntningar. Även om vi är 120 000 personer som arbetar med många varumärken på olika avdelningar över hela världen, vinner vi som ett enda team. Våra val och beteenden måste bidra till en företagskultur som bygger på förtroende och respekt samtidigt som vi hjälper varandra att göra vårt bästa.

Därför har vi vår etikpolicy: ”Värderingar först”. Den består av förväntningar på beteenden och hjälper oss att uppnå bästa möjliga resultat för oss själva och alla våra intressenter. Etikpolicyn är en praktisk, lättanvänd resurs som ger oss information om hur vi sätter våra gemensamma värderingar i verket. När våra värderingar leder till rätt beteende vinner alla.