Bericht van de CEO

"Johnson Controls gelooft in samenwerking en innovatie om de wereld veiliger, comfortabeler en duurzamer te maken. We begrijpen de impact die onze beslissingen en acties kunnen hebben op de wereld - we benadrukken het belang van het vertrouwen van de klant en het hooghouden van waarden zoals kwaliteit en integriteit. De Values First-benadering, de ethische code van Johnson Controls, is een essentiële bron om ons te leiden. De Values First-aanpak moedigt ons aan om prioriteit te geven aan waarden en bevordert een cultuur van vertrouwen, respect en integriteit - goed voor het succes van het bedrijf en onze klanten."

- George Oliver

Voorzitter en Chief Executive Officer

Lees meer
CEO George Oliver snapshot
Woman writing down notes

Iedereen wint als correct gedrag gebaseerd is op onze waarden.

Ons dagelijkse werk bij Johnson Controls maakt de wereld productiever, veiliger en duurzamer. Winnende oplossingen creëren voor onze klanten is essentieel om te winnen in de markt. Ook hoe we dat doen is belangrijk, want winnen moet gepaard gaan met integriteit. Daarom komt integriteit op de eerste plaats in onze waarden.

Lees meer

Het Programma voor ethiek en naleving van Johnson Controls

Waarden eerst’, onze ethische code, is de hoeksteen van het Programma voor ethiek en naleving van Johnson Controls. Dit programma is een geïntegreerde benadering om ervoor te zorgen dat we voor ons persoonlijk gedrag, onze bedrijfsactiviteiten en onze bedrijfscultuur de hoogste normen voor integriteit hanteren. Door betrokken leiderschap, communicatie, training, monitoring, rapportagemechanismen en andere middelen helpt het Programma voor ethiek en naleving ons om risico’s op het vlak van ethiek en naleving te herkennen en ermee om te gaan, zodat we kunnen zakendoen volgens onze waarden.

Group discussion

Onze verantwoordelijkheden

Iedereen op elke locatie van Johnson Controls moet bekend zijn met de ethische code en die elke dag opvolgen, ongeacht zijn of haar rol of anciënniteit. Dit geldt voor alle werknemers, leidinggevenden en directieleden. Schendingen van de code worden als ernstig beschouwd en kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, met inbegrip van ontslag, overeenkomstig de lokale wettelijke vereisten.

Lees meer
Man working in front of the laptop

Slimme keuzes maken

Onze waarden tonen ons dat de wijze waarop we onze doelen bereiken even belangrijk is als het bereiken ervan op zich. De keuzes die we onderweg maken, zeggen veel over onszelf als persoon en als organisatie. We willen bekendstaan voor onze juiste keuzes – keuzes die een cultuur en een bedrijf ondersteunen waar we trots op mogen zijn – en onze ethische, juridisch verantwoorde werkwijze.

Lees meer
Man in wheelchair looking at the laptop
Women holding tablet and smiling

Melding maken en hulp krijgen

Vaak is het duidelijk wat de juiste handelswijze is. Soms kan een situatie echter complex of ongewoon zijn, en weten we niet goed hoe we het moeten aanpakken. Meld het onmiddellijk als u bezorgd bent. Dat is niet alleen onze plicht, maar het biedt ons ook de mogelijkheid om snel duidelijkheid te scheppen en mogelijke problemen te voorkomen.

Lees meer