Diversiteit en inclusie

We maken optimaal gebruik van onze diverse talenten, achtergronden en perspectieven voor uitzonderlijke inzichten en innovatie. Dankzij onze diversiteit kunnen we creatiever problemen oplossen, doordachter beslissingen nemen en proactiever kansen identificeren.

Lees meer
A group of people with one on wheelchair discussing around a table
Close up view of data server

Privacy voor gegevens van werknemers

We beschermen de persoonlijke gegevens van onze werknemers, kandidaten, leveranciers en klanten. Johnson Controls respecteert iemands recht op privacy.

Lees meer

Gelijke kansen en voorkomen van discriminatie

We trekken getalenteerde mensen aan, ontwikkelen hun potentieel en stellen hen in staat te slagen. We nemen de beste en slimste mensen aan en promoveren ze. We tolereren geen discriminatie op basis van ras, huidskleur, religie, afkomst, geslacht, zwangerschap, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, burgerlijke staat, militaire dienst of enige andere wettelijk beschermde status.

Lees meer
Two ladies having a discussion in the reception
Two employees wearing safety helmets looking at a datasheet on a shop floor

Gezondheid en veiligheid

We houden onszelf en anderen veilig en gezond zodat we ons volledig kunnen ontplooien. We winnen als team wanneer we het welzijn van onze mensen en bezoekers tot onze topprioriteit maken. Niets is belangrijker dan gezondheid en veiligheid op de werkplek; onze Zero Harm Visie en bijbehorende doelen houden ons scherp.

Lees meer

Respectvolle behandeling, voorkomen van intimidatie en pesten op het werk

We behandelen anderen met respect en bevorderen een positieve werkomgeving waarin we gedijen als één team. Dit betekent professioneel handelen, open en respectvol met anderen praten en elkaar steunen waar we kunnen.

Lees meer
Three colleagues in discussing