Hoe winnen we

We houden onszelf en anderen veilig en gezond om ons volledige potentieel te kunnen bereiken.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

We winnen als team wanneer we het welzijn van onze mensen en bezoekers als onze topprioriteit beschouwen. Niets is belangrijker dan gezondheid en veiligheid op de werkplek; onze visie van nul ongevallen en de bijbehorende doelen zorgen ervoor dat we dit voor ogen houden. Veiligheid voor iedereen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij onze dagelijkse activiteiten letten we op elkaar om letsel en ongevallen te voorkomen en we ondernemen de juiste actie wanneer we zaken opmerken die nadelige gevolgen kunnen hebben. Goede veiligheidsgewoonten beoefenen beschermt ons, maakt onze werkomgeving comfortabeler en laat ons toe om onze aandacht te richten op het leveren van buitengewone klantervaringen en oplossingen.

Elderly woman sharing her story in a support group
Top view of people having a discussion around a conference table with a floor plan on it

Wat houdt winnen in?

We bevorderen een cultuur van nul ongevallen door:

  • Alle richtlijnen en procedures voor veiligheid te kennen en te volgen
  • Nooit onnodige risico’s te nemen op de werkplek, of dit nooit te vragen aan anderen
  • Onmiddellijk te stoppen als handelingen onveilig worden, zelfs als dit oponthoud veroorzaakt voor de productie of het werk
  • Onveilige of ongezonde situaties of gedragingen altijd te melden, bijvoorbeeld gevaren op de werkplek, defecte of ontbrekende uitrusting, dreiging van geweld of wapens op bedrijfsterrein
  • Te weten wat u moet doen in geval van letsel of een andere noodsituatie
  • Nooit onder invloed te zijn van een stof die het beoordelingsvermogen of de veiligheid in het gedrang kan brengen

Denk eerst na

V:

Een collega van de productielijn heeft me deze week tweemaal gevraagd om voor hem in te vallen terwijl hij een korte, ongeplande pauze nam. Door zijn nieuwe medicatie voelt hij zich af en toe duizelig. Ik heb hem gezegd dat ik me zorgen maakte over het feit dat de nevenwerkingen hem en anderen in gevaar kunnen brengen. Hij antwoordde dat ik me geen zorgen hoefde te maken en dat hij snel gewend zou zijn aan de medicatie. Moet ik actie ondernemen?

A:

We hebben allen de plicht om actie te ondernemen als we een potentieel risico voor de veiligheid of gezondheid opmerken. Wie dit niet doet, schendt deze code. U moet uw collega aanraden om met zijn supervisor te praten. Deze laatste kan hem eventueel tijdelijk een andere taak of een andere werkplek geven. U moet hem meedelen dat u en anderen verplicht zullen zijn om de kwestie zelf te melden als hij het niet doet. We respecteren ieders recht op privacy, maar veiligheid gaat voor op alles.