Hoe winnen we

We trekken getalenteerde mensen aan, ontwikkelen hun potentieel en bieden hen de mogelijkheden om succesvol te zijn.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

We nemen de beste en meest intelligente mensen in dienst. We baseren onze wervingsbeslissingen op basis van kwalificaties, ambities en prestaties, nooit op basis van vooroordelen of vooringenomenheid. Gelijke kansen voor iedereen is de juiste handelswijze. We tolereren geen discriminatie op basis van ras, huidskleur, godsdienst, nationale herkomst, geslacht, zwangerschap, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, genderidentiteit, burgerlijke staat, militaire dienst of een andere bij wet beschermde status.

Close-up on a conference table with laptops and hands of people working
Two colleagues in discussion in front of a computer, while one points at the screen

Wat houdt winnen in?

We trekken uitstekende werknemers aan en ontwikkelen en behouden hen door:

  • Mensen eerlijk te behandelen en te kijken naar de waarde die ze toevoegen aan Johnson Controls
  •  Beslissingen te nemen over werving, training, promotie en discipline op basis van verdienste
  • Redelijke voorzieningen aan te bieden voor handicaps
  • Elk excuus voor discriminatie te weigeren, want er zijn er geen

Denk eerst na

V:

Ik hoorde mijn supervisor zeggen dat hij geen oudere werknemers wil in zijn team. Hij zegt dat het geen discriminatie is, maar dat ze gewoon de vereisten voor onze productiesnelheid niet aankunnen. Heeft hij gelijk?

A:

Nee, helemaal niet. Algemeenheden of uitspraken over een persoon of een groep mensen op basis van leeftijd of andere persoonlijke kenmerken, zijn ongepast en sluiten niet aan bij de waarden en cultuur die wij uitdragen. Ze kunnen ook leiden tot discriminerend handelen. Iedereen moet beoordeeld worden op zijn of haar vaardigheden en prestaties. Een werkomgeving waar iedereen eerlijk wordt behandeld, draagt bij aan een cultuur van vertrouwen, motivatie en topprestaties.