Hoe winnen we

We respecteren de intellectuele eigendom en commerciële rechten van anderen zoals we dat ook van hen verwachten.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

We respecteren de intellectuele eigendom en commerciële rechten van anderen. We stelen geen ideeën en zetten geen ideeën op onze naam als ze niet van ons afkomstig zijn. We begrijpen dat gebruik van andermans rechten zonder toestemming een schending vormt van de wet en ons wettelijk aansprakelijk kan stellen.

Two people wearing smart glasses, looking at a model of a tower on a table
A man looking at his mobile with holographic projection of connections around him

Wat houdt winnen in?

We doen respectvol zaken door:

  • De ideeën, de processen en het werk van anderen te respecteren en hun beschermde rechten niet te schenden
  • Eigendom van derden, zoals software, muziek, video’s en tekstgebaseerde content, alleen te gebruiken met hun toestemming en overeenkomstig de betreffende licenties
  • Alleen software en processen te gebruiken die goedgekeurd zijn door ons bedrijf
  • De wetten te volgen die van toepassing zijn op intellectuele eigendom