Belangenverstrengeling

We maken slimme, objectieve keuzes die het bedrijf en onze klanten boven persoonlijk voordeel stellen. We werken samen om voor onze klanten te winnen. Persoonlijke belangen of relaties staan winnen als één team niet in de weg.

Lees meer
A man discussing with a woman sitting on a wheel chair taking notes
Three people discussing in a conference room

Handel met voorkennis en misbruik op de effectenmarkt

We gebruiken of delen nooit voorkennis over Johnson Controls of een ander bedrijf om op de aandelenmarkt te handelen.

Lees meer

Fysieke eigendom en bedrijfsmiddelen, onze reputatie en onze vertrouwelijke, bedrijfseigen informatie

We beschermen de reputatie en andere bedrijfsmiddelen van Johnson Controls omdat ze de bouwstenen zijn voor onze toekomst. Onze bezittingen - eigendom, geld, informatie, ideeën en reputatie - ondersteunen onze activiteiten en stellen ons in staat om te investeren in innovatie en voortdurende verbetering.

Lees meer
Front view of a corporate building
Two men with a laptop walking in a data server room

Archivering en openbaarmaking

We houden een nauwkeurige administratie en boekhouding bij om effectief te kunnen werken en om tijdige en waarheidsgetrouwe informatie te kunnen verstrekken aan degenen die daarop moeten vertrouwen.

Lees meer

Verantwoorde communicatie

We versterken onze merknaam en relaties met belanghebbenden door doordachte, accurate en consistente communicatie en verantwoord gebruik van sociale media. We communiceren waarheidsgetrouw, accuraat en consistent met klanten, investeerders en andere belanghebbenden.

Lees meer
A lady is happy as she looks at the tablet in her living room