Maak melding – Ook uw stem telt

Vaak is het duidelijk wat de juiste handelswijze is. Soms kan een situatie echter complex of ongewoon zijn, en weten we niet goed hoe we het moeten aanpakken. Meld het onmiddellijk als u bezorgd bent. Dat is niet alleen onze plicht, maar het biedt ons ook de mogelijkheid om snel duidelijkheid te scheppen en mogelijke problemen te voorkomen. Het geeft ons de kans om de zaak te onderzoeken en te corrigeren als er iets misgelopen is.

Informatiebronnen

Er zijn altijd verschillende mogelijkheden om een kwestie in verband met ethiek en naleving te melden. U kunt:

  • De kwestie bespreken met uw supervisor
  • De kwestie bespreken met een andere supervisor of manager
  • Neem contact op met het Compliance-team, de personeelsafdeling of de juridische afdeling
  • Contact opnemen met de Integrity Helpline van Johnson Controls (24/7):

Nultolerantie voor represailles

Johnson Controls verbiedt represailles. Personen die te goeder trouw een kwestie melden worden op geen enkele wijze met represailles geconfronteerd, zoals bedreigingen, pesterijen, vermindering van het aantal werkuren, ontslag of enig ander nadelig gevolg. Represailles gaan in tegen onze waarden en ondermijnen het vertrouwen dat essentieel is voor ons succes. Het nemen van represailles is ernstig wangedrag dat zal leiden tot disciplinaire maatregelen met inbegrip van mogelijk ontslag.

Tot besluit …

De ethische code is bedoeld als een bron van inspiratie en advies voor ons, om samen te werken aan een comfortabelere, veiligere en duurzamere wereld. De gedragscode toont hoe we onze waarden kunnen toepassen in de praktijk bij het nastreven van mogelijkheden en het omgaan met risico’s. Het is onmogelijk om elke situatie te behandelen die zich kan voordoen. Het is belangrijk om vragen te stellen wanneer we niet zeker zijn van de juiste handelswijze en het is essentieel dat we eventuele kwesties naar voren brengen. De code omvat een aantal informatiebronnen en kanalen die daarbij kunnen helpen.