Misbruik voorkomen in de toeleveringsketen

We streven naar een ethische toeleveringsketen door alleen samen te werken met zakenpartners die de rechten van mensen overal ter wereld respecteren. Daarom zetten we ons in voor een ethische en transparante toeleveringsketen die vrij is van kinderarbeid, dwangarbeid, slavernij en mensenhandel.

Lees meer
Two employees inspecting at a site with a blueprint in hand
An inside view of a warehouse

Inkoop

We selecteren onze leveranciers eerlijk en objectief om ons de beste kans te geven om te winnen bij onze klanten. We streven ernaar om betekenisvolle, langdurige relaties met leveranciers op te bouwen, gebaseerd op wederzijds voordeel en vertrouwen. Deze relaties helpen ons te winnen op de markt en uitzonderlijke klantervaringen en oplossingen te bieden.

Lees meer

Verwachtingen van leveranciers

We verwachten van onze leveranciers dat ze werken volgens dezelfde hoge normen die we voor onszelf hanteren - altijd met integriteit. Wij geloven in integer handelen, respect tonen en onze beloften nakomen. We verwachten niets minder van degenen die zaken met ons willen doen. 

Lees meer
Three employees looking at a tablet PC