Hoe winnen we

We beschouwen het als een privilege om overheidsklanten van dienst te zijn en we zorgen dat we voldoen aan onze speciale verplichtingen ten opzichte van hen.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

We zijn klantgericht. We weten dat overheidsklanten vaak andere eisen stellen dan klanten uit de private sector. We moeten de nodige aandacht besteden aan deze eisen en er zorgvuldig aan voldoen. Zo zullen we gericht zijn op wat onze klanten belangrijk vinden en zullen we boetes vermijden die ons bedrijf of onze reputatie kunnen schaden.

A city skyline along a river during the day
An offshore oil rig during the day

Wat houdt winnen in?

We geven blijk van onze inzet voor overheidsklanten door:

 • Kennis te nemen van de kritieke eisen van onze overheidscontracten
 • Alle van toepassing zijnde wetten voor overheidscontracten en export van producten of gegevens na te leven, evenals ons Beleid inzake federale overheidscontracten
 • De regels te volgen voor het in dienst nemen of werken met huidige of voormalige overheidsmedewerkers
 • Precies te weten hoe en wanneer we moeten reageren op inhoudelijke verzoeken van de overheid
 • Aandacht te hebben voor informatie die geheim is of waarvoor andere speciale beperkingen gelden
 • Ervoor te zorgen dat alle documenten en communicatie accuraat en waarheidsgetrouw zijn
 • Indien nodig actuele, accurate en gecertificeerde kost- of prijsgegevens te gebruiken voor offertes
 • Geen ongeautoriseerde informatie over concurrenten in ontvangst te nemen

Waarom gelden speciale eisen voor overheidscontracten?

De landen waarvan we voor de overheid werken, hebben wetten om te zorgen voor: correct gebruik van publieke fondsen; transparant, eerlijk, verantwoord en consistent beheer van processen voor inkoop en contracten; bescherming van de nationale veiligheid en de publieke belangen.

Veel van onze overheidscontracten werden gesloten met de federale overheid van de Verenigde Staten. Voorbeelden van wetten en regelgeving die complexe en strenge eisen opleggen voor deze contracten, omvatten:

 • De Federal Acquisition Regulation (FAR): regelt de wijze waarop overheidsinstanties goederen en diensten kopen of leasen
 • Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS): betreft de eisen voor inkoop door de defensiesector
 • International Traffic in Arms Regulations (ITAR): regelt de export en import van defensiegerelateerde artikelen en diensten

Denk eerst na

V:

Ik beheer inkoop voor contracten met de federale overheid. Ik heb net ontdekt dat een leverancier enkele maanden geleden een minieme wijziging heeft aangebracht aan de specificatie van een onderdeel voor producten die worden verkocht aan overheidsklanten. De leverancier vertelde me dat we niet op de hoogte werden gebracht van de wijziging omdat deze zo miniem was en een verbetering betekende voor het onderdeel. Ik ben echter bezorgd dat recente verzendingen naar onze klanten door deze wijziging mogelijkerwijze niet voldoen aan de betreffende overheidscontracten.

A:

U maakt zich terecht zorgen. Voor overheidsklanten moeten we de contractuele eisen strikt naleven. Als we dat niet doen – ook in gevallen die onbeduidend of onbelangrijk lijken, of voor een wijziging die het item volgens ons verbetert – kan de daaruit voortvloeiende contractbreuk niet alleen leiden tot geldboetes, maar ook tot schorsing of zelfs uitsluiting voor overheidswerk. Deze zaak moet onmiddellijk worden gemeld aan de juridische afdeling om te weten hoe het verder moet, aangezien het noodzakelijk kan zijn om de overheid in te lichten.