Privacy voor gegevens van klanten

We beschermen de vertrouwelijke informatie die onze klanten ons toevertrouwen. Vertrouwelijke informatie is net zo waardevol voor onze klanten als voor ons; ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking ervan kan ernstige financiële schade en schade aan de reputatie veroorzaken.  We nemen voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijke informatie die aan ons is toevertrouwd te beschermen.

Lees meer
An employee looking at the data servers
Two workers looking at chart

Naleving van overheidscontracten

We beschouwen het als een voorrecht om overheidsklanten te mogen bedienen en zorgen ervoor dat we onze speciale verplichtingen aan hen nakomen.

Lees meer

Eerlijke werkwijzen voor marketing, verkoop en service

We spreken vol vertrouwen en eerlijk over de waarde die we voor klanten hebben, omdat dit vertrouwen in ons merk opbouwt. We laten op een duidelijke en eerlijke manier zien hoe we waarde toevoegen en we komen onze beloften na.

Lees meer
A lady looking closely looking at a big touch screen infront of her which displays a map.
A view of a airport lounge

Productkwaliteit en -veiligheid

We richten ons op het leveren van de hoogste waarde aan onze klanten door middel van veilige, innovatieve producten en oplossingen. We willen klanten die bij ons blijven voor de lange termijn, klanten die erop vertrouwen dat wij hun behoeften beter begrijpen, erop anticiperen en eraan voldoen dan onze concurrenten.

Lees meer