Hoe winnen we

We zijn trots op de positieve impact die we hebben op de gemeenschappen waarin we leven en werken.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

Johnson Controls beschouwt ondersteuning van de gemeenschappen waarin we actief zijn zowel als een verantwoordelijkheid als een mogelijkheid. Als verantwoordelijk en actief maatschappelijk verantwoord bedrijf willen we dat onze gemeenschappen voordeel ondervinden van onze aanwezigheid en ondersteuning. We verwachten dat alle werknemers een verschil maken door vrijwilligerswerk en liefdadigheidsactiviteiten. Ons doel is niet alleen om ondersteuning te bieden, maar ook om deel te nemen aan onze gemeenschappen.

Six people walking in the foyer of a corporate office
Three high-school girls wearing backpacks smiling at the camera

Wat houdt winnen in?

We streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan onze gemeenschappen door:

  • Onze rol als verantwoordelijke werkgever te vervullen en gebruik te maken van lokale diensten
  • Inspanningen van werknemers voor vrijwilligerswerk, mentoring en liefdadigheid aan te moedigen en te erkennen
  • Iets terug te geven omdat het zo hoort, niet omdat we in ruil publiciteit of gunsten verwachten
  • Anderen uitnodigen om bij te dragen aan liefdadigheidsorganisaties en andere projecten van de gemeenschap, zonder druk uit te oefenen
  • Goedkeuring te verkrijgen voor giften van geld of tijd in naam van het bedrijf, inclusief naleving van ons Beleid inzake liefdadigheidsbijdragen en sponsoring van liefdadigheidsevenementen
  • Na te gaan of de liefdadigheidsinstelling waarvoor we ons inzetten legitiem is en de toepasselijke wetten naleeft

Denk eerst na

V:

Ik doe vaak vrijwilligerswerk voor de lokale jeugdbeweging. Aangezien Johnson Controls betrokkenheid en vrijwilligerswerk voor de gemeenschap ondersteunt, vroeg ik me af of ik mijn vrijwilligerswerk kan leveren in naam van het bedrijf.

A:

Johnson Controls moedigt betrokkenheid bij onze lokale gemeenschappen sterk aan. Het gebeurt soms dat onze werknemers het bedrijf vertegenwoordigen bij bepaalde gemeenschapsevenementen. U moet echter altijd eerst goedkeuring vragen aan de afdeling Publieke zaken voordat u zich voorstelt als een vertegenwoordiger van Johnson Controls in de gemeenschap.