Hoe winnen we

We verwachten dat onze leveranciers dezelfde hoge normen hanteren die voor onszelf van toepassing zijn, en daarbij altijd integriteit voor ogen houden.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

We geloven in handelen met integriteit, blijk geven van respect en onze verbintenissen nakomen. We verwachten minstens hetzelfde van de personen waarmee we zaken doen. Deze verwachtingen worden uiteengezet in onze Internationale leveranciersnormen. Onze leveranciers moeten deze normen kennen en volgen om ethisch en verantwoord met ons samen te werken, en bij te dragen aan het behoud van de reputatie van Johnson Controls.

Woman smiling holding a coffee glass and her phone
Woman in conversation, smiling at another woman

Wat houdt winnen in?

We handhaven hoge normen en ethisch verantwoord gedrag in onze toeleveringsketen door:

  • Duidelijk en direct te zijn over onze eisen tegenover onze leveranciers, zowel over wat we vragen als de wijze waarop dat moet gebeuren
  •  Transparant en eerlijk te onderhandelen
  • Overeengekomen voorwaarden volledig en schriftelijk vast te leggen in contracten, inkooporders en andere documenten
  • Onze waarden en filosofie voor zakendoen duidelijk uiteen te zetten en te laten terugkeren in onze contracten
  • Onze Internationale leveranciersnormen consistent toe te passen in alle relaties met leveranciers
  • Informatiebronnen en bijkomende begeleiding te bieden aan leveranciers ter verduidelijking van onze verwachtingen