Hoe winnen we

We maken ons merk en de relatie met onze belanghebbenden sterker door weloverwogen, accurate en consistente communicatie en verantwoord gebruik van sociale media.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

We communiceren waarheidsgetrouw, accuraat en consistent met klanten, investeerders en andere belanghebbenden. Dit is essentieel om een bedrijf op te bouwen dat gebaseerd is op vertrouwen, duurzame relaties en wederzijdse waarde, in plaats van op louter transacties. We denken eraan dat we allen ambassadeurs zijn van het merk Johnson Controls. We uiten onze waarde op de markt en houden onze reputatie in stand door verantwoord gebruik te maken van sociale media en door vragen van buitenaf te laten behandelen door collega’s met de juiste autoriteit en ervaring.

Side view of a woman with a mobile phone in her hand
Side view of a woman trying a laptop in an electronics  store

Wat houdt winnen in?

We maken ons merk en de relatie met onze belanghebbenden sterker door:

  • Ons Communicatiebeleid te volgen bij de behandeling van externe vragen of gebruik van sociale media
  • Alleen informatie te verstrekken in naam van Johnson Controls als we daar toestemming voor hebben
  • Beleefd en professioneel te zijn bij onlinecommunicatie
  • Eraan te denken dat onze activiteit online – ook buiten het werk – Johnson Controls kan helpen of schaden
  • Duidelijk te maken dat we onze persoonlijke mening verkondigen tenzij we toestemming hebben om te spreken in naam van Johnson Controls
  • Nooit vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie bekend te maken (over ons bedrijf, onze klanten of onze zakenpartners)
  • Geen interne communicatie voor werknemers te delen, zoals algemene e-mailberichten of verhalen op de portal
  • Nooit illegale inhoud te posten of zaken waardoor anderen zich gepest of bedreigd zouden kunnen voelen
  • Geen activiteiten op sociale media te laten botsen met onze professionele verantwoordelijkheden bij Johnson Controls

We leggen contacten, communiceren en leren door middel van sociale media

Sociale media zijn een krachtig hulpmiddel om Johnson Controls direct in contact te brengen met onze klanten, gemeenschappen en belanghebbenden wereldwijd. Ze bieden ons de mogelijkheid om onze relaties te versterken en ons merk op te bouwen. Velen onder ons gebruiken sociale media ook privé, om op de hoogte te blijven en contact te behouden met vrienden en familie. Door aandacht te hebben voor onze aanwezigheid online en wat we posten, beperken we het risico op verkeerde interpretaties of dat zaken uit hun verband worden getrokken tot een minimum.

Denk eerst na

V:

Een vriendin in mijn team kreeg onlangs een baby. Onze teamleider wil haar bloemen sturen in naam van het bedrijf, wat ik een mooi gebaar vind. Aangezien hij weet dat we vriendinnen zijn en dicht bij elkaar wonen, heeft hij me om het thuisadres van mijn vriendin gevraagd. Ik voel me er niet goed bij om het adres van mijn vriendin te geven zonder eerst haar toestemming te vragen. Ik wil echter ook de verrassing niet bederven. Wat moet ik doen?

A:

We take the protection of personal information very seriously, whether it belongs to employees, customers or other business partners. We all have a responsibility to protect it and only allow it to be used for proper purposes and by people who are authorized to use it. Allowing personal data to get into the wrong hands can have devastating consequences, potentially facilitating identity theft and other crimes. Tell your team leader that you would prefer that he make the arrangements in consultation with your team’s HR partner.