Hoe winnen we

We gebruiken of delen nooit voorkennis over Johnson Controls of een ander bedrijf met het doel om aandelen te verhandelen.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

Bij de uitvoering van ons werk kunnen we toegang krijgen tot informatie over Johnson Controls of andere bedrijven die mogelijk nuttig kan zijn voor investeerders. Door integriteit op de eerste plaats te zetten, maken we duidelijk dat aan ons toevertrouwde informatie altijd wordt beschermd. ‘Voorkennis’ bestaat uit informatie die een investeerder belangrijk zou vinden om een beslissing te nemen in verband met investeringen; dergelijke informatie wordt ook belangrijke, niet publiek beschikbare informatie genoemd. Deze informatie gebruiken om er zelf voordeel uit te halen, of ze te delen ten voordele van anderen, wordt ‘handel met voorkennis’ genoemd. Dit is onwettig omdat het een oneerlijk voordeel oplevert en de financiële markten verstoort. Wetten met betrekking tot handel met voorkennis worden bijzonder strikt toegepast en leiden vaak tot zware boetes en gevangenisstraf voor de betrokkenen.

Man looking at a screen intently with graphs and text
An elderly woman speaking to a man in formal attire sitting on a sofa

Wat houdt winnen in?

We voorkomen handel met voorkennis door:

  • Nooit voorkennis te gebruiken om aandelen van Johnson Controls of andere beursgenoteerde bedrijven te verhandelen, tenzij of tot deze informatie publiek werd bekendgemaakt en de markt de kans heeft gekregen om ze te verwerken
  • Geen voorkennis te delen met personen buiten het bedrijf, met inbegrip van familieleden, verwanten of vrienden
  • Voorkennis alleen te delen met collega’s die er op de hoogte van moeten zijn
  • Voorkennis te beschermen tegen toevallige bekendmaking door voorzichtig om te springen met bedrijfsdocumenten en discreet te praten in publieke ruimten
  • Geen ‘tips’ te geven en materiaal of niet publiek beschikbare informatie te verstrekken over een bedrijf aan iemand die aandelen zou kunnen verhandelen op basis van deze informatie

Denk eerst na

V:

De investeringen van mijn oom zijn de wereldwijde financiële crisis nooit te boven gekomen en ik weet dat hij het moeilijk heeft om zijn kinderen te laten studeren. Hij heeft me gevraagd of hij aandelen van Johnson Controls moest kopen. Ik weet dat het hem echt zou helpen, vooral nu we verwachten dat bepaalde nieuwe producten de aandelenprijs kunnen doen stijgen. Mag ik hem vertellen over de nieuwe producten of de aandelen aanbevelen?

A:
Absoluut niet. Details over producten die binnenkort op de markt komen, is belangrijke, niet publiek beschikbare informatie die uw oom oneerlijk handelsvoordeel zou opleveren. Het zou onwettig zijn om dergelijke informatie te delen. Zeg hem dat u als werknemer van Johnson Controls geen informatie mag verstrekken die anderen ertoe zou aanzetten of ervan zou weerhouden aandelen te verhandelen. Verwijs hem door naar de rubriek Investeerderrelaties van onze website of zeg hem dat hij contact kan opnemen met de dienst voor investeerderrelaties als hij specifieke vragen heeft.