Hoe winnen we

Ons bedrijf is actief op wereldwijd niveau en we leven alle handelsregels en -beperkingen na die voor ons van toepassing zijn.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

We zijn trots op het feit dat we klanten en activiteiten hebben in tal van landen wereldwijd. Overal waar we actief zijn, volgen we de van toepassing zijnde wetten en de wetten voor internationale handel. Overheden kunnen de import en export van gevoelige apparatuur en gegevens controleren voor redenen die te maken hebben met de nationale veiligheid, of voor politieke of economische redenen; ze kunnen ook beperkingen opleggen bij het zakendoen met bepaalde groepen, personen of landen. Door de handelsregels na te leven, vermijden we niet alleen zware boetes, verlies van vergunningen en gevangenisstraf, maar we helpen ook om de wereld veiliger te maken.

A woman on a phone call outside corporate office buildings
A man in a safety vest smiling at the camera

Wat houdt winnen in?

We doen op verantwoorde wijze zaken over de hele wereld door:

  • De beleidsregels en procedures van ons bedrijf met betrekking tot handelsregels te volgen, met inbegrip van ons Beleid voor naleving van de handelsregels
  •  Niet bewust diensten te verhandelen, te verkopen of te verstrekken aan personen die op Amerikaanse, Europese of andere embargo- of sanctielijsten staan
  • Alle contractuele of wettelijke beperkingen voor toegang tot informatie van de klant na te leven
  • Risicobeoordelingen te doen en onderzoek uit te voeren naar derde-organisaties waarmee we willen zakendoen
  • De juridische afdeling in te lichten als klanten, leveranciers of anderen ons vragen om deel te nemen aan een boycot

Denk eerst na

V:

Ik weet dat Johnson Controls altijd potentiële nieuwe markten verkent voor onze producten en oplossingen. Een buitenlandse distributeur nam onlangs contact op met me, hij had vragen ontvangen met betrekking tot een productlijn die we nog niet eerder hebben verkocht in dat deel van de wereld. Ik weet dat er soms beperkingen gelden met betrekking tot de locaties waar we producten kunnen verkopen en de toepassingen waarvoor ze worden ingezet. Ik heb de distributeur gevraagd om enkele vragen te beantwoorden om me meer inzicht te geven in de eindgebruiker en het beoogde eindgebruik. Zijn antwoorden waren vaag en hij leek mijn zorgen te willen minimaliseren. Ik denk niet dat hij ten volle begreep wat de mogelijke risico’s zijn. Wat moet ik doen?

A:

Heel goed dat u hebt gedacht aan naleving van de internationale handelsregels. Het is belangrijk om buitenlandse mogelijkheden te controleren op dergelijke risico’s. U moet een duidelijk antwoord krijgen op de vragen die u stelt aan de distributeur, want we kunnen de producten niet leveren zonder een compleet beeld van de eindgebruiker en het beoogde eindgebruik. U moet potentiële problemen met betrekking tot naleving van internationale handelsregels ook escaleren naar het management, het team voor naleving van de handelsregels of de juridische afdeling voor hulp.