Hoe winnen we

We beschermen de persoonsgegevens van onze werknemers, kandidaten, leveranciers en klanten.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

Johnson Controls moet persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen om ons te helpen onze activiteiten uit te voeren. We hebben deze persoonsgegevens nodig voor verschillende doeleinden, zoals onze zakenrelatie met klanten en leveranciers, het beheer van personeelsbeloningen en om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Johnson Controls respecteert het persoonlijk recht op privacy. Persoonsgegevens die in de verkeerde handen vallen, kunnen worden gebruikt voor identificatie van personen, identiteitsdiefstal of fraude. Als Eén team moeten we op onze hoede zijn voor elkaar, zowel op de werkplek als online.

Interiors of a data server room with graphics of the earth
A finger tapping a lock icon

Wat houdt winnen in?

We beschermen persoonsgegevens door:

  • Persoonsgegevens alleen te verzamelen, te verwerken en te gebruiken voor legitieme doeleinden, en alleen de noodzakelijke gegevens te verzamelen
  • Open en duidelijk te zijn over waarom en hoe persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt
  • Nooit meer persoonsgegevens te delen dan nodig is en ze nooit te delen met personen die er geen kennis van moeten nemen
  • Persoonsgegevens in ons beheer te beschermen en te vernietigen wanneer we ze niet meer nodig hebben voor hun oorspronkelijke doeleinde
  • Alle privacywetten en ons privacybeleid na te leven

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Onze werknemers die werkzaam zijn in de Verenigde Staten en haar grondgebieden hebben het recht om lonen, werktijden, andere arbeidsvoorwaarden, persoonlijke informatie en/of werkinformatie te bespreken met hun collega's en derden, waaronder overheidsinstanties, vakbonden en de media.

Onze werknemers die buiten de Verenigde Staten en haar grondgebieden werken, moeten zich houden aan de wet- en regelgeving op de locaties waar zij werken met betrekking tot het delen van de arbeidsvoorwaarden, persoonlijke informatie en/of werkinformatie - waar de lokale wetgeving werknemers toestaat deze informatie te delen, staat het hen vrij dit te doen; waar de lokale wetgeving vereist dat deze informatie vertrouwelijk blijft, mogen werknemers deze informatie niet delen. 

Denk eerst na

V:

Een vriendin in mijn team kreeg onlangs een baby. Onze teamleider wil haar bloemen sturen in naam van het bedrijf, wat ik een mooi gebaar vind. Aangezien hij weet dat we vriendinnen zijn en dicht bij elkaar wonen, heeft hij me om het thuisadres van mijn vriendin gevraagd. Ik voel me er niet goed bij om het adres van mijn vriendin te geven zonder eerst haar toestemming te vragen. Ik wil echter ook de verrassing niet bederven. Wat moet ik doen?

A:

We take the protection of personal information very seriously, whether it belongs to employees, customers or other business partners. We all have a responsibility to protect it and only allow it to be used for proper purposes and by people who are authorized to use it. Allowing personal data to get into the wrong hands can have devastating consequences, potentially facilitating identity theft and other crimes. Tell your team leader that you would prefer that he make the arrangements in consultation with your team’s HR partner.