Hoe winnen we

We behandelen anderen respectvol en bevorderen een positieve werkomgeving waarin we gedijen als Eén team.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

We werken samen als Eén team en gaan met elkaar om op wijzen die wederzijds vertrouwen en respect bevorderen. Dit betekent dat we professioneel handelen, openlijk en respectvol met anderen spreken, en elkaar zoveel mogelijk ondersteunen. Op deze wijze helpt ieder van ons om onze cultuur van excellentie en integriteit vorm te geven en sterker te maken. Een stimulerende werkplek die iedereen de mogelijkheid biedt om het beste van zichzelf te geven, is een winnende werkplek.

Maintenance workers in discussion
Motion blur shot of people walking in an office lobby

Wat houdt winnen in?

We handhaven een respectvolle werkplek door:

  • Vertrouwen op te bouwen met collega’s en partners
  •  Te luisteren om te begrijpen
  • Uit te kijken naar mogelijkheden om samen te werken en te delen ter bevordering van het team
  • Vooruit te denken over de wijze waarop onze woorden en daden kunnen overkomen bij anderen
  • Op te komen tegen elke vorm van pesten of intimidatie, en hulp te zoeken indien nodig
  • Melding te maken van ongepaste grappen, beledigingen of andere aanstootgevende opmerkingen over ras, geslacht, huidskleur, godsdienst, leeftijd, nationale herkomst, handicap, seksuele geaardheid of andere kenmerken die bij wet beschermd zijn
  • Nooit ongewenste seksuele opmerkingen of avances te maken of te tolereren, of zaken te tonen die anderen aanstootgevend kunnen vinden
  • Ongepast gedrag te melden, ongeacht of het tegen uzelf of iemand anders gericht is

Denk eerst na

V:

Mijn nieuwe supervisor is heel nieuwsgierig en extravert. Ze heeft me diepgaande vragen gesteld over mijn privéleven en daar voel ik me ongemakkelijk bij. Ik denk dat ze gewoon vriendelijk wil zijn, maar haar gespreksonderwerpen liggen me niet. Ik heb haar gevraagd om ermee op te houden, maar ze zegt dat ik te bekrompen ben en heeft zich hardop afgevraagd of ik wel in het team paste. Ik wil niet op verkeerde voet beginnen met mijn supervisor, maar ze maakt me zenuwachtig. Wat moet ik doen?

A:
Het gedrag van deze supervisor is niet gewenst en onaanvaardbaar. Er is geen plaats voor bij Johnson Controls. Als u zich daartoe in staat voelt, kunt u uw supervisor meedelen hoe ze u doet voelen en haar vragen of ze er voorgoed mee wil ophouden. Als u liever niet opnieuw de confrontatie aangaat met uw supervisor, kunt u praten met een hogere manager of uw HR-vertegenwoordiger of contact opnemen met de Integrity Helpline. Elk van deze opties zal ons in staat stellen om te helpen tot een oplossing te komen. U bent beschermd tegen represailles.