Hoe winnen we

We ondersteunen een eerlijk politiek proces, verdedigen de beleidsregels van ons bedrijf en moedigen onze werknemers aan om zich actief in te zetten.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

We zijn van mening dat actieve deelname aan een eerlijk politiek proces bijdraagt aan een gezonde maatschappij. Als bedrijf willen we dat beleidsmakers zich inzetten voor zaken en aangelegenheden die belangrijk zijn voor ons bedrijf en onze klanten. We moedigen werknemers aan om zich in te zetten voor de lokale politiek. Johnson Controls beperkt doorgaans het gebruik van bedrijfsmiddelen ter ondersteuning van politieke kandidaten. Het bedrijf heeft wel een Politiek Actiecomité (PAC) dat gefinancierd wordt door vrijwillige bijdragen van werknemers en wordt gebruikt ter ondersteuning van Amerikaanse kandidaten die de beleidsposities van het bedrijf ondersteunen.

Two colleagues in discussion in an office lobby
Two colleagues in discussion looking at a tablet PC

Wat houdt winnen in?

We nemen op verantwoorde wijze deel aan het politieke proces door:

  • Politieke deelname van afzonderlijke werknemers aan te moedigen, met inbegrip van stemmen en inzet van hun eigen tijd en geld
  • Werknemers die daarvoor in aanmerking komen aan te moedigen om vrijwillig bij te dragen aan het PAC van Johnson Controls
  • De naam van Johnson Controls niet te gebruiken om een bepaalde politieke partij te promoten
  • Nooit pogingen te ondernemen om ongepaste invloed uit te oefenen op een overheidsorganisatie, een vertegenwoordiger van de overheid of een wetgever
  • Gebruik van bedrijfsmiddelen te vermijden om politieke kandidaten of verkozen functionarissen te steunen
  • Alle relevante wetten na te leven, evenals de vereisten voor lobbying en bekendmaking, en ons Beleid voor politieke bijdragen

Denk eerst na

V:

Ik doe momenteel vrijwilligerswerk voor een lokale politicus die meedoet aan de verkiezingen. Er werd me gevraagd om een banner te maken voor een evenement van de campagne en ik heb een grote werkruimte nodig om dit af te werken. Ik zou graag de vergaderzaal van het kantoor gebruiken hiervoor. Ik zou alleen eigen materiaal gebruiken en werken aan de banner na mijn werktijd voor Johnson Controls. Ik zou ook eerst nagaan of niemand anders de ruimte nodig heeft voor bedrijfszaken. Mag dit?

A:

Johnson Controls respecteert ieders recht om betrokken te zijn bij het politieke proces. We zijn trots op werknemers die hun tijd en geld inzetten om hun politieke opinie en kandidaten te steunen. Johnson Controls staat echter niet toe om bedrijfsmiddelen – met inbegrip van kantoorruimten – te gebruiken ter ondersteuning van een bepaalde kandidaat. We mogen niet de indruk wekken dat we bepaalde politici of politieke partijen ondersteunen. Daarom is gebruik van de vergaderzaal niet toegestaan.