Slik vinner vi

Vi gjør det meste ut av mangfoldet av talenter, bakgrunner og perspektiver for eksepsjonell innsikt og innovasjon.

Derfor setter vi verdier først

Johnson Controls tiltrekker seg, utvikler og støtter enkeltpersoner med et bredt omfang av erfaringer, kapasiteter og synspunkter. Det å verdsette alt som gjør oss unike, utvider perspektivene våre og stimulerer til nye ideer. Mangfoldet vårt gjør det mulig for oss å løse problemer mer kreativt, ta mer gjennomtenkte beslutninger og identifisere muligheter tidligere. Når alle opplever at de kan bidra til og delta i suksessen vår, drar både de ansatte, kundene og investorene nytte av dette.

A woman holding a tablet having a conversation with a man
A woman walking in a lobby between conference rooms holding a laptop

Slik ser det ut å vinne

Vi utnytter en mangfoldig og inkluderende kultur ved at vi:

  • alltid søker alternative meninger og tilnærminger
  •  lytter med respekt til andre slik at vi kan ta hensyn til og dra fordel av tanker og ideer som er annerledes enn våre egne
  • behandler folk rettferdig, og gir de ansatte like muligheter basert på kvalifikasjonene og ferdighetene deres
  • ber om og er mottakelig for tilbakemelding fra andre

Tenk først

Spørsmål:

Jeg er én av bare tre kvinner i teamet mitt. I de ukentlige teammøtene er det ganske åpenbart at min mannlige arbeidsleder favoriserer ideene og meningene til de mannlige kollegene våre, noen ganger ved å åpenlyst undergrave meg og de andre kvinnene. Vi opplever dette som nedsettende og at vi nektes muligheten til å vise hva vi kan gjøre. Jeg frykter at hvis jeg tar emnet opp med arbeidslederen, vil dette bare bekrefte fordommene han har mot kvinner. Hvordan kan jeg bevirke en forandring som gjør at alle i teamet får bidra?

Svar:
Hos Johnson Controls fremmer vi et mangfoldig og inkluderende miljø der alle kan bidra til suksessen vår. All slags kjønnsbaserte fordommer verken reflekterer verdiene våre eller den kulturen vi ønsker å skape. Du bør vurdere å spørre arbeidslederen din om det er bestemte grunner til at ideene dine ikke blir tatt i betraktning. Hvis dette ikke løser problemet, må du snakke med en sjef høyere opp i systemet eller bruke noen av de andre ressursene som er tilgjengelig for å ta opp bekymringer, slik som å snakke med personalavdelingen eller ta kontakt med Integritet-hjelpelinjen.