Jak vítězíme

Od našich dodavatelů očekáváme, že budou pracovat se stejně vysokými standardy, které uplatňujeme sami na sebe – vždy s poctivostí.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Věříme v poctivé jednání, prokazování respektu a plnění svých závazků. Nic menšího neočekáváme ani od těch, kteří s námi chtějí podnikat. Tato očekávání nastavují globální dodavatelské standardy. Naši dodavatelé musí tyto standardy znát a dodržovat, aby zajistili, že s námi spolupracují etickým a zodpovědným způsobem a pomáhají zachovávat pověst společnosti Johnson Controls.

Woman smiling holding a coffee glass and her phone
Woman in conversation, smiling at another woman

Jak vypadá vítězství

Vysoké standardy a etické jednání udržujeme v rámci našeho dodavatelského řetězce následujícími způsoby:

  • Dodavatelům jasně a přímo sdělujeme naše požadavky na to, co potřebujeme, i na způsob, jakým by toho mělo být dosaženo.
  • Vyjednáváme transparentně a spravedlivě.
  • Zajišťujeme, aby byly dohodnuté podmínky plně a přesně zachyceny v písemné formě: ve smlouvách, objednávkách i dalších dokumentech.
  • Dáváme si záležet na vysvětlování našich hodnot a filozofii podnikání a odrážíme je v našich smlouvách.
  • Naše globální dodavatelské standardy uplatňujeme důsledně ve všech vztazích s dodavateli.
  • Poskytujeme dodavatelům zdroje a dodatečné pokyny pro jakékoli nezbytné vyjasnění našich očekávání.