Jak vítězíme

Přitahujeme talentované lidi, rozvíjíme jejich potenciál a připravujeme je na úspěch.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Přijímáme a podporujeme ty nejlepší a nejbystřejší. Rozhodnutí o přijetí do zaměstnání zakládáme na kvalifikaci, úsilí a výkonnosti, nikdy na předsudcích nebo zaujatosti. Dát každému spravedlivou šanci je správná věc. Nebudeme tolerovat diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, náboženství, národnostního původu, pohlaví, těhotenství, věku, handicapu, sexuální orientace, genderové identity, rodinného stavu, vojenské služby nebo jakéhokoli jiného stavu chráněného zákonem.

Close-up on a conference table with laptops and hands of people working
Two colleagues in discussion in front of a computer, while one points at the screen

Jak vypadá vítězství

Vynikající zaměstnance přitahujeme, rozvíjíme a udržujeme následujícími způsoby:

  • Jednáme s lidmi spravedlivě a zaměřujeme se na hodnotu, kterou mohou vnést do společnosti Johnson Controls.
  • Rozhodnutí o přijetí, školení, propagaci a kázni činíme na základě zásluh.
  • Poskytujeme přiměřená opatření pro znevýhodněné.
  • Odmítáme přijímat jakékoli omluvy pro diskriminaci – žádné neexistují.

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Slyšel(a) jsem svého nadřízeného říkat, že ve svém týmu nechce starší pracovníky. Tvrdí, že nejde o diskriminaci, ale že prostě nedokáží udržet tempo s požadavky na rychlost naší výroby. Má pravdu?

Odpověď:

Ne, nemá. Zevšeobecňující názory nebo prohlášení o osobě či skupině lidí založené na věku či jiných osobních charakteristikách jsou nevhodné a neslučitelné s hodnotami a kulturou, které podporujeme. Mohou také vést k diskriminačnímu jednání. Každý by měl být posuzován podle svých schopností a výkonnosti. Pracovní prostředí, ve kterém se s každým jedná spravedlivě, pomáhá zajistit kulturu důvěry, motivace a vysoké výkonnosti.