Prevence zneužití v rámci dodavatelského řetězce

Snažíme se udržovat etický dodavatelský řetězec tím, že spolupracujeme pouze s obchodními partnery, kteří si váží práv lidí na celém světě a ctí je. Proto se zavazujeme dodržovat etický a transparentní dodavatelský řetězec, který neobsahuje dětskou práci, nucenou práci, otroctví a obchodování s lidmi.

Přečtěte si více
Two employees inspecting at a site with a blueprint in hand
An inside view of a warehouse

Nákup

Dodavatele vybíráme spravedlivě a objektivně, abychom měli co největší šanci uspět u našich zákazníků. Snažíme se budovat smysluplné, dlouhodobé vztahy s dodavateli, založené na vzájemném prospěchu a důvěře. Tyto vztahy nám pomáhají vítězit na trhu a poskytovat výjimečné zkušenosti a řešení zákazníkům.

Přečtěte si více

Očekávání od dodavatelů

Od našich dodavatelů očekáváme, že budou pracovat podle stejně vysokých standardů, jaké uplatňujeme sami na sebe - vždy poctivě. Věříme v čestné jednání, respekt a plnění našich závazků. Nic jiného neočekáváme ani od těch, kteří s námi chtějí obchodovat. 

Přečtěte si více
Three employees looking at a tablet PC