Ozvěte se – každý hlas je důležitý

Správná věc, kterou byste měli udělat, je často zřejmá. V jiných případech se však může situace jevit složitou či nezvyklou a my si nemusíme být jistí, jak máme pokračovat. Pokud jste něčím znepokojeni, okamžitě se ozvěte. Jedná se nejen o naši povinnost, ale zároveň nám to umožní záležitost rychle vyjasnit a předejít možným problémům. Pokud se něco nepovedlo, dává nám to příležitost k vyšetřování a následné nápravě.

Zdroje

Existuje několik způsobů, kterými můžete vyjádřit znepokojení týkající se etických zásad nebo dodržování předpisů. Můžete:

  • Promluvit si o problému se svým nadřízeným.
  • Promluvit si o problému s jiným nadřízeným nebo vedoucím.
  • Obraťte se na tým Compliance, oddělení lidských zdrojů nebo právní oddělení.
  • Kontaktovat nepřetržitou linku na podporu bezúhonnosti:

Nulová tolerance odvetných opatření

“Společnost Johnson Controls zakazuje odvetná opatření. Kdokoli, kdo v dobré víře učiní oznámení, nebude čelit žádným odvetným opatřením ani výhrůžkám, obtěžování, snížení počtu hodin, propuštění ze zaměstnání nebo jakýmkoli jiným negativním důsledkům. Odvetná opatření jsou v rozporu s našimi hodnotami a podrývají důvěru, jež je zásadní pro náš úspěch. Učinit odvetné opatření je závažným porušením pracovní kázně, jež bude mít za následek disciplinární opatření, která mohou zahrnovat i ukončení pracovního poměru.”

Závěrem…

Etický kodex je zamýšlen jako zdroj inspirace a pokynů pro naši spolupráci na budování pohodlnějšího, bezpečnějšího a udržitelnějšího světa. Ukazuje, jak při hledání příležitostí uvést naše hodnoty do praxe, a zároveň upozorňuje na rizikové oblasti. Nikdy nemůže pojednávat o všech situacích, kterým můžeme čelit. Je důležité klást otázky, pokud si nejsme jisti správnými kroky, a je zásadní vyjadřovat veškeré obavy, které máme. Kodex zahrnuje množství zdrojů a cest, které nám v tom mohou pomoci.