Jak vítězíme

Poskytovat služby zákazníkům z veřejného sektoru považujeme za výsadu a dbáme na to, abychom vůči nim splnili své zvláštní povinnosti.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Orientujeme se na zákazníka. Uznáváme, že zákazníci z veřejného sektoru mají často jiné požadavky než zákazníci ze soukromého sektoru. Těmto požadavkům musíme věnovat řádnou pozornost a přesně je dodržovat. To zajistí, abychom se soustředili na vše, co je důležité pro naše zákazníky, a vyvarovali se postihů, jež by mohly poškodit naše podnikání či pověst.

A city skyline along a river during the day
An offshore oil rig during the day

Jak vypadá vítězství

Náš závazek k poskytování služeb zákazníkům z veřejného sektoru ukazujeme následujícími způsoby:

 • Seznamujeme se s důležitými požadavky našich státních zakázek.
 • Dodržujeme všechny zákony platné pro státní zakázky a vývoz produktů či dat i naše zásady pro federální státní zakázky.
 • Dodržujeme pravidla pro přijímání současných nebo bývalých státních zaměstnanců či spolupráci s nimi.
 • Přesně víme, kdy a jak máme reagovat na úřední žádosti o sdělení obsahu.
 • Uvědomujeme si, které informace jsou tajné či mají jiná zvláštní omezení.
 • Zajišťujeme, aby byly všechny dokumenty i veškerá komunikace přesné a pravdivé.
 • V případě požadavku používáme při odesílání návrhů aktuální, přesná a certifikovaná data týkající se nákladů nebo cen.
 • Vyhýbáme se přijímání neoprávněných informací o konkurentech.

Proč mají státní zakázky zvláštní požadavky

Země, jejichž vládám poskytujeme služby, mají navržené zákony tak, aby pomohly zajistit následující podmínky: veřejné prostředky jsou vynakládány náležitě; státní procesy pro nakupování a uzavírání smluv jsou spravovány transparentně, čestně, zodpovědně a důsledně; jsou chráněny veřejné zájmy a národní bezpečnost.

Mnoho našich státních zakázek je uzavřeno s federální vládou Spojených států. Příklady zákonů a předpisů, které v rámci těchto zakázek nařizují složité a přísné požadavky, zahrnují:

 • Federální předpis týkající se akvizic (FAR) řídí způsob, jakým mají státní úřady nakupovat nebo si pronajmout zboží a služby.
 • Dodatek obrany k federálnímu předpisu týkajícímu se akvizic (DFARS) pojednává o požadavcích na nakupování v odvětví obrany.
 • Předpisy týkající se mezinárodního obchodu se zbraněmi (ITAR) řídí vývoz a dovoz zboží a služeb vztahujících se k obraně.

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Řídím nakupování pro federální státní zakázky. Právě jsem zjistil(a), že před několika měsíci provedl dodavatel velice drobnou úpravu specifikace součástky, kterou používáme v produktech prodávaných zákazníkům z veřejného sektoru. Dodavatel mi sdělil, že jsme o změně nebyli informováni, jelikož byla tak nepatrná a pravděpodobně vedla ke zlepšení součástky. Já mám však obavy, že nedávné dodávky našim zákazníkům nemusely kvůli této změně odpovídat požadavkům příslušných státních zakázek.

Odpověď:

Vaše obavy jsou naprosto správné. Při obchodování se zákazníky z veřejného sektoru musíme přesně dodržovat požadavky uvedené ve smlouvě. Pokud tak neučiníme – dokonce i způsobem, který působí nepodstatně a bezvýznamně, nebo v případě změny, kterou považujeme za zlepšení dané položky – vyplývající porušení smlouvy by mohlo kromě finančních postihů vést také k možnému riziku pozastavení nebo zakázání spolupráce se státem. Problém je nutné okamžitě nahlásit právnímu oddělení a požádat o radu, jak pokračovat, jelikož může být nutné prozrazení dané informace státní instituci.