Ochrana osobních údajů zákazníků

Zachování důvěry zákazníků

Jak vítězíme

Chráníme důvěrné informace, které nám naši zákazníci svěří.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Zaměření na zákazníka je více než dodržené sliby a splněná očekávání. Jeho základem je získávání důvěry zákazníka prokázáním toho, že se staráme o jeho zájmy stejně jako o naše vlastní. Důvěrné informace jsou cenné pro naše zákazníky i pro nás – jejich neoprávněné použití nebo prozrazení by mohlo způsobit vážnou újmu na financích a pověsti. Činíme opatření, abychom ochránili důvěrné informace, které nám byly svěřeny.

Woman's face illuminated by light from a screen in front of a full length glass window
Two women in conversation in front of a data server rack

Jak vypadá vítězství

Důvěru zákazníků si zachováváme následujícími způsoby:

  • K důvěrným informacím zákazníků přistupujeme se stejnou obezřetností jako k našim vlastním.
  •  Činíme příslušná bezpečnostní opatření, abychom ochránili informace zákazníků.
  • Důvěrné informace zákazníků prozrazujeme jen těm osobám, které jsou k tomu oprávněny a mají obchodní potřebu je znát.
  • Důvěrné informace zákazníků nesdílíme s nikým mimo Společnost, pokud nám k tomu zákazník nedá svolení.
  • Informace považujeme za důvěrné, dokud si neověříme opak.
  • Dodržujeme platné zákony na ochranu osobních údajů a naše zásady ochrany osobních údajů.
  • Pokud víme, že došlo k jakémukoli nechtěnému nevhodnému zacházení s informacemi zákazníka, nebo na takové nevhodné zacházení máme podezření, okamžitě kontaktujeme tým pro dodržování předpisů či právní oddělení.

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Během 10 let ve společnosti Johnson Controls jsem pracoval(a) s mnoha skupinami a v rámci Společností jsem si vytvořil(a) silné vztahy. Kamarád z poslední skupiny mě požádal, zda bych mu nemohl(a) poslat seznam e-mailových adres zákazníků, aby mohl na trhu lépe nabízet novou službu. Vím, že jsme jeden tým, a rád(a) bych kamarádovi pomohl(a), ale nejsem si zcela jistý(á), zda bych měl(a) takové informace sdílet, i když jen interně. Jak bych měl(a) k tomuto požadavku přistoupit?

Odpověď:

Pracovat jako jeden tým zahrnuje hledání způsobů, kterými lze v rámci naší organizace spolupracovat, a také sdílení povinností, abychom splnili naše závazky k dodržování zákona i etických zásad. Ty zahrnují závazek chránit informace zákazníků, jejichž velká část je důvěrná. Pokud jsou tyto informace vydány bez povolení, mohly by se dostat do špatných rukou a ohrozit zákazníka a naši pověst. Nesdílejte požadované informace a připomeňte svému kamarádovi, že zákazníci na nás spoléhají, že jejich informace používáme pouze k účelům, pro které nám je poskytli. Před sdílením informací pro jiné účely musíme zákazníka požádat o povolení.