Střet zájmů

Děláme chytrá a objektivní rozhodnutí, která upřednostňují společnost a naše zákazníky před osobním prospěchem. Společně pracujeme na tom, abychom pro naše zákazníky vyhrávali. Nedovolíme, aby nám osobní zájmy nebo vztahy stály v cestě k vítězství jako jeden tým.

Přečtěte si více
A man discussing with a woman sitting on a wheel chair taking notes
Three people discussing in a conference room

Obchodování zasvěcených osob a zneužití trhu s cennými papíry

Nikdy nepoužíváme ani nesdílíme důvěrné informace o společnosti Johnson Controls ani o žádné jiné společnosti za účelem obchodování na burze.

Přečtěte si více

Fyzický majetek a aktiva, naše pověst a naše důvěrné a chráněné informace

Chráníme pověst a další aktiva společnosti Johnson Controls, protože jsou základem naší budoucnosti. Náš majetek - majetek, peníze, informace, nápady a pověst - udržuje naši činnost a umožňuje nám investovat do inovací a neustálého zlepšování.

Přečtěte si více
Front view of a corporate building
Two men with a laptop walking in a data server room

Uchovávání a zveřejňování záznamů

Vedeme přesné záznamy a účetnictví, abychom mohli efektivně fungovat a poskytovat včasné a pravdivé informace těm, kteří se na ně potřebují spolehnout.

Přečtěte si více

Odpovědná komunikace

Posilujeme vztahy se značkou a zainteresovanými stranami prostřednictvím promyšlené, přesné a konzistentní komunikace a odpovědného zapojení sociálních médií. Se zákazníky, investory a dalšími zainteresovanými stranami komunikujeme pravdivě, přesně a konzistentně.

Přečtěte si více
A lady is happy as she looks at the tablet in her living room