Jak vítězíme

Naši značku a vztahy se zúčastněnými stranami posilujeme prostřednictvím promyšlené, přesné a důsledné komunikace a zodpovědným zapojením v rámci sociálních sítí.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Se zákazníky, investory a dalšími zúčastněnými stranami komunikujeme pravdivě, přesně a důsledně. Je to zásadní pro budování obchodů založených na důvěře, dlouhodobých vztazích a vzájemné hodnotě než na pouhých transakcích. Pamatujeme na to, že všichni jsme vyslanci značky Johnson Controls. Vyjádření naší hodnoty na trhu a zachování své pověsti činíme zodpovědným používáním sociálních sítí a tím, že externí dotazy řeší kolegové se správným oprávněním a zkušenostmi.

Side view of a woman with a mobile phone in her hand
Side view of a woman trying a laptop in an electronics  store

Jak vypadá vítězství

Naši značku a vztahy posilujeme následujícími způsoby:

  • Při řešení externích dotazů či zapojení v rámci sociálních sítí dodržujeme naše zásady komunikace.
  • Sdělujeme pouze informace jménem společnosti Johnson Controls, pokud k tomu máme oprávnění.
  • V rámci naší online komunikace jsme zdvořilí a profesionální.
  • Uvědomujeme si, že naše online aktivity, dokonce i mimo práci, mohou společnosti Johnson Controls pomoci nebo ublížit.
  • Názory označujeme jako své vlastní, pokud jsme nebyli pověřeni hovořit ve jménu společnosti Johnson Controls.
  • Nikdy neprozrazujeme důvěrné ani chráněné informace (o naší Společnosti, zákaznících či jiných obchodních partnerech).
  • Nesdílíme vnitřní zaměstnaneckou komunikaci, jako jsou obecné e-maily nebo příběhy uvedené na portálu.
  • Nikdy nezveřejňujeme nezákonný obsah nebo cokoli jiného, co by mohlo v ostatních vyvolat pocit, že jsou šikanováni nebo jim je vyhrožováno.
  • Nenecháváme aktivity na sociálních sítích zasahovat do našich pracovních povinností ve společnosti Johnson Controls.

Prostřednictvím sociálních sítí se propojujeme, komunikujeme a vzděláváme

Sociální sítě jsou výkonným nástrojem, který spojuje společnost Johnson Controls s jejími zákazníky, komunitami a jinými zúčastněnými stranami po celém světě – a to okamžitě. Umožňují nám posilovat naše vztahy a budovat naši značku. Mnoho z nás používá sociální sítě v soukromém životě, abychom měli aktuální informace a zůstali ve spojení s přáteli a rodinou. Přemýšlet o našem online působení a uvažovat nad tím, co zveřejníme, minimalizuje riziko toho, že něco bude mylně vyloženo nebo vytrženo z kontextu.

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Sleduji na sociální síti jednoho ze svých spolupracovníků. Občas zveřejňuje obsah, který popisuje vedení Společnosti negativní způsobem. Na svém profilu je zcela jasně identifikován jako zaměstnanec společnosti Johnson Controls. Vím, že má právo otevřeně vyjadřovat své osobní názory, ale toto mi nepřijde správné. Porušuje některé z našich zásad nebo pokynů?

Odpověď:

Ne, váš kolega neporušil žádné naše zásady ani pokyny. Má právo vyjádřit svůj osobní názor, ale bylo by lepší, kdyby k vyjadřování svých pohledů na Společnost zvážil méně veřejný způsob. Přestože nám sociální sítě poskytují nové a daleko dosahující způsoby komunikace, platí zde stejné principy dobrého úsudku jako u tradičnějších způsobů komunikace: zaměstnanci nesmí prezentovat své názory jako názory Společnosti, pokud k tomu nebyli pověřeni; nesmí sdílet důvěrné a neveřejné informace; nesmí říkat věci, které jsou urážlivé nebo v rozporu se zákonem.