Jak vítězíme

Nikdy nepoužíváme ani nesdílíme vnitřní informace o společnosti Johnson Controls nebo jakékoli jiné společnosti za účelem obchodování na burze.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

V průběhu naší práce můžeme získat přístup k informacím o společnosti Johnson Controls nebo jiných společnostech, které by mohly být potenciálně užitečné pro investory. Poctivost na prvním místě znamená prokazovat, že se na nás dá při ochraně informací, které nám byly svěřeny, spolehnout. “Interní” informace se skládají z podrobností, které by mohl investor při rozhodování o investici považovat za důležité. Jsou také známy jako materiální neveřejné informace. Použití těchto informací k vlastnímu prospěchu nebo jejich sdílení ve prospěch ostatních se nazývá obchodování zasvěcených osob. Je nezákonné, protože poskytuje nespravedlivou výhodu a deformuje finanční trhy. Zákony týkající se obchodování zasvěcených osob jsou prosazovány agresivně a často vedou k objemným pokutám a uvěznění těch, kdo byli usvědčeni z jejich porušení.

Man looking at a screen intently with graphs and text
An elderly woman speaking to a man in formal attire sitting on a sofa

Jak vypadá vítězství

Obchodování zasvěcených osob bráníme následujícími způsoby:

  • Nikdy nepoužíváme vnitřní informace k obchodování s akciemi společnosti Johnson Controls ani jakékoli jiné veřejně obchodovatelné společnosti – dokud nejsou takové informace zveřejněny a trh nedostal příležitost je zpracovat.
  • Interní informace nesdílíme s nikým mimo Společnost včetně rodinných příslušníků, příbuzných či přátel.
  • S kolegy sdílíme interní informace jen v případě, kdy je potřebují znát.
  • Na ochranu interních informací před náhodným prozrazením dbáme tak, že obezřetně zacházíme s dokumenty Společnosti a v otevřených prostorech hovoříme diskrétně.
  • Vyhýbáme se „předávání tipů“ – předávání materiálních neveřejných informací o jakékoli společnosti komukoli, kdo by mohl obchodovat na burze s vědomím takové informace.

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Investice mého strýce se nedokázaly vzpamatovat z globální finanční krize a já vím, že má problémy s tím, aby jeho děti absolvovaly univerzitu. Zeptal se mě, zda by si měl koupit akcie společnosti Johnson Controls. Mám pocit, že by mu to pomohlo, zejména když očekáváme, že uvedení nových produktů na trh povede ke zvýšení ceny akcií. Můžu mu říci o uvedení nových produktů na trh nebo mu doporučit nákup akcií?

Odpověď:

V žádném případě. Podrobnosti o nadcházejícím uvedení produktů na trh jsou materiální neveřejné informace, které by mohly vašemu strýci poskytnout nespravedlivou obchodní výhodu. Sdílení těchto informací by bylo nezákonné. Sdělte mu, že jako zaměstnanec společnosti Johnson Controls nesmíte poskytovat informace, které by kohokoli povzbuzovaly k obchodování na burze či ho od něj odrazovaly. Ukažte mu na našich webových stránkách část věnovanou vztahům s investory nebo mu navrhněte, aby kontaktoval oddělení pro vztahy s investory, pokud má konkrétní dotazy.