Jak vítězíme

Hospodářské soutěže se účastníme důrazně a čestně, přičemž naše konkurenty porážíme díky vyšší kvalitě a hodnotě.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Věříme ve volné a konkurenční tržní prostředí. Nabízí nám nejlepší příležitost odlišit značku Johnson Controls. Díky zaměření na zákazníka a poskytování nejlepších možných služeb porážíme konkurenci a budujeme dlouhodobou důvěru v naší značku. Zákony navržené za účelem podpory volného trhu – známé ve Spojených státech jako antimonopolní zákony a ve většině ostatních zemí jako zákony na ochranu spravedlivé hospodářské soutěže – jsou složité a jejich porušení může vést k závažným postihům. Uznáváme, že dokonce jen zdání nespravedlnosti nebo podvádění v rámci našich konkurenčních postupů by mohlo poškodit naši pověst a vystavit nás právní odpovědnosti.

Five people in discussion at a table with documents spread out
Two people discussing holding a tablet on a factory floor wearing white safety helmets

Jak vypadá vítězství

Zakázky získáváme správným způsobem prostřednictvím následujících kroků:

 • Vyhýbáme se formálním i neformálním dohodám či modelům chování ve vztahu ke konkurentům s cílem:
  • změnit určitou cenu za službu (dohody o pevných cenách),
  • manipulovat proces zasílání nabídek (dohoda o ovlivňování nabídek mezi uchazeči o zakázku),
  • rozdělit si trhy podle geografického umístění nebo podle zákazníků (rozdělení trhu).
 • Naši nabídku hodnoty představujeme čestně, přesně a bez zveličování.
 • Nikdy nevhodným způsobem nezasahujeme do existujících obchodních smluv našich zákazníků.
 • Čteme a chápeme zásady globální antimonopolní a spravedlivé hospodářské soutěže.
 • Nikdy nezneužíváme naši pozici na trhu.

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Při čekání na panelovou diskuzi na letošní výstavě MetroExpo jsem hovořil(a) s obchodním ředitelem konkurenta. Zeptal se mě, zda jsem postřehl(a), že s úředníkem zodpovědným za nakupování vybavení budov ve velkém městě, které máme oba na starosti, se obtížně jedná. Začal spekulovat, co by se asi stalo, kdyby společnosti, jako jsou ty naše, odmítly s městem nadále obchodovat. Rozhovor o společném zákazníkovi ve mně vyvolal nepříjemné pocity, tak jsem předstíral(a) přijetí telefonátu a následně se posunul(a) na místo na druhé straně sálu. Jak jsem měl(a) reagovat?

Odpověď:

Ukončením rozhovoru jste postupoval(a) správně. Zároveň by bylo moudré co nejdříve nahlásit své znepokojení právnímu oddělení. Obchodní výstavy a asociační setkání jsou důležitými místy ke vzdělávání a získání aktuálních informací našeho odvětví. Komunikace s konkurenty při těchto událostech však může přinášet riziko porušení zákonů o hospodářské soutěži. Rozhovor s konkurentem o bojkotu společného zákazníka by mohl být považován za pokus o vytvoření nezákonné dohody s cílem vyloučit společnosti z určitého trhu nebo zatlačit na určitého zákazníka, aby „se srovnal“.