Jak vítězíme

O hodnotě, kterou zákazníkům poskytujeme, hovoříme sebejistě a upřímně, protože to buduje důvěru v naši značku.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Pro společnost Johnson Controls je poctivost na prvním místě. Každému, s kým podnikáme, slibujeme poctivost a transparentnost. Získávání zakázek a důvěry zákazníků začíná tím, jak svá řešení na trhu prezentujeme. Způsob, jakým přidáváme hodnotu, ukazujeme jasně a pravdivě, a vždy splníme, co slíbíme.

Three people listening intently to a woman talking in an office room
Four people in discussion in a factory

Jak vypadá vítězství

Naši značku prezentujeme sebejistě a upřímně následujícími způsoby:

  • Schopnosti našich produktů a služeb prezentujeme přesně.
  •  Zajišťujeme splnění právních a regulačních požadavků u marketingových materiálů a smluv.
  • Zaměřujeme se na výhody našich řešení, nikoli na nespravedlivou kritiku konkurentů.
  • Vyhýbáme se taktikám vysokotlakého prodeje a „nadměrného prodeje“.
  • Získáváme příslušné pravomoci k uzavření zakázek nebo podepsání smluv.
  • Poskytujeme včasnou odezvu na požadavky a znepokojení zákazníků.

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Na nedávné obchodní schůzce odpověděla má kolegyně na technický dotaz potenciálního budoucího zákazníka přesně, ale podle mého názoru neúplně. Nechtěl(a) jsem své kolegyni před zákazníkem odporovat, ale zeptal(a) jsem se jí na to následně v taxi. Ona odvětila: „Zákazníkovi jsem odpověděla správně a část, kterou jsem zapomněla zmínit, nepředstavuje materiál, o kterém by měl rozhodovat. Jelikož nám sdělil, že jsme v užším výběru, můžeme si tuto záležitost vyjasnit na další schůzce.“ Mám pocit, že bychom neměli čekat a měli bychom zajistit, aby byl zákazník plně informován.

Odpověď:

Váš instinkt je správný. Při prezentaci našich produktů a řešení na trhu musíme poskytnout úplný obrázek, aby mohli zákazníci nebo potenciální zákazníci učinit rozhodnutí na základě úplných informací. Vrátit se a ujasnit podrobnosti je v tuto chvíli dobrým způsobem, jak získat respekt a důvěru zákazníka. Zákazník by měl posoudit, co je pro něho důležité. Pokud uzavřeme obchod na základě nedorozumění, riskujeme kromě obchodního vztahu také naši pověst.