Úplatkářství a jiné formy korupce

Získáváme a udržujeme si zakázky díky naší hodnotové nabídce a budování vztahů založených na transparentnosti a důvěře. Upřednostňování integrity posiluje naši pověst důvěryhodného a spolehlivého obchodního partnera. Nemáme zájem „kupovat“ si obchody ani jednat s těmi, kteří podporují nebo tolerují korupční praktiky.

Přečtěte si více
Two people shaking hands
A view of garden in a technology park

Poctivý průzkum a etické získávání informací o konkurenci

O trendech a příležitostech na trhu se informujeme prostřednictvím etického výzkumu.  Na prvním místě je pro nás integrita a informace o konkurenci shromažďujeme vždy eticky.

Přečtěte si více

Spravedlivá hospodářská soutěž/antimonopolní zásady

Soutěžíme silně a férově a překonáváme naše konkurenty díky vynikající kvalitě a hodnotě. Věříme ve svobodný a konkurenční trh. Věříme ve svobodný a konkurenční trh.

Přečtěte si více
An ariel view of a lighted city with a mountain in background
A fleet of cargo ships sailing on a sea

Dodržování předpisů mezinárodního obchodu

Jako společnost, která působí celosvětově, dodržujeme všechny obchodní předpisy a omezení, která se na nás vztahují. Jsme hrdí na to, že máme zákazníky a provozovny v mnoha zemích světa. Řídíme se zákony, které platí všude, kde podnikáme, i zákony upravujícími mezinárodní obchod.

Přečtěte si více

Duševní vlastnictví a obchodní práva třetí strany

Respektujeme práva duševního vlastnictví a obchodní práva ostatních, stejně jako bychom chtěli, aby oni respektovali ta naše. Respektujeme práva duševního vlastnictví a obchodní práva ostatních. Nepřivlastňujeme si ani nevykrádáme žádné nápady, které nejsou naším vlastním výtvorem.

Přečtěte si více
A view of cityscape along a shore