Jak vítězíme

Zakázky získáváme a udržujeme silou nabídky našich hodnot a vytvářením vztahů na základě transparentnosti a důvěry.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Poctivost na prvním místě posiluje naši pověst důvěryhodného a spolehlivého obchodního partnera. Nemáme zájem „nakupovat“ zakázky ani jednat s těmi, kdo vyzývají ke korupčním praktikám nebo je tolerují. Korupce škodí komunitám, deformuje trh a každému ztěžuje podnikání. Bez ohledu na místní zvyky nebo postupy jiných společností odmítáme přijmout korupci ve všech jejích podobách. Vyhýbáme se dokonce i dojmu nevhodného jednání, ať už při jednání se státními úředníky, nebo soukromými společnostmi.

Two colleagues discussing sitting at an office table looking at a laptop
Reflection of a man in a glass window

Jak vypadá vítězství

Následujícími kroky se rázně stavíme proti úplatkářství a jiným formám korupce:

 • Nikdy státnímu úředníkovi ani nikomu jinému nenabízíme, neslibujeme ani nedáváme cokoli cenného s cílem získat obchodní výhodu.
 • Odmítáme přijímání úplatků nebo provizí a v případě jejich nabídky informujeme oddělení pro dodržování předpisů.
 • Udržujeme přesné a kompletní záznamy, ve kterých jsou poctivě uvedeny podrobnosti o všech platbách a je z nich patrné, že prostředky Společnosti se nepoužívají k nezákonným účelům.
 • Provádíme odpovídající hloubkovou kontrolu všech našich poskytovatelů ve formě třetích stran.
 • Nevyužíváme agenty ani jiné třetí strany za účelem uskutečnění nezákonných plateb, jež bychom sami neprováděli.
 • Pečlivě dodržujeme naše zásady pro cestování, dary a zábavu poskytované třetím stranám a protikorupční zásady.
 • Hlásíme jakékoli znepokojení týkající se potenciálně nezákonné platby.

Jedná se o korupci?

Korupce může mít mnoho podob, a proto musíme dávat pozor na varovná znamení. Ty zahrnují následující činnosti třetích stran:

 • Odmítnutí souhlasu s našimi globálními dodavatelskými standardy
 • Námitky proti požadavkům protikorupční smlouvy
 • Udržování blízkých vztahů se státními úředníky
 • Vyžadování nezvykle vysokých provizí, plateb v hotovosti nebo plateb na účty vedené pod jménem jiné osoby
 • Nabídka pochybných kvalifikací k vykonávání požadovaných služeb
 • Pověst založená na pochybných obchodních postupech

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Můj tým se účastní nabídkového řízení pro velký projekt městské přestavby na rozvojovém trhu. Přestože nepotřebujeme partnera, abychom v tomto projektu byli úspěšní, člen městské rady zodpovědný za nakupování nám důrazně doporučuje, abychom se setkali s místní společností a probrali s nimi možnost, že by se stali našimi subdodavateli. Vypadá to, že generální ředitel této společnosti je příbuzným státního úředníka. Měli bychom se schůzky zúčastnit?

Odpověď:

Zde se objevují varovné příznaky korupce. Jedním je předpoklad, že získáme zakázku výměnou za využití subdodavatele s blízkými vazbami na státního úředníka, a druhým je fakt, že k poskytnutí produktů a služeb tomuto zákazníkovi nepotřebujeme subdodavatele. Korupce může mít mnoho podob a nezahrnuje vždy přímý úplatek státnímu úředníkovi. V této situaci byste měli úředníka zodpovědného za nakupování informovat, že doporučovaný subdodavatel není potřeba, a schůzku zdvořile odmítnout. Pokud máte nějaké pochybnosti, promluvte si s oddělením pro dodržování předpisů nebo s právním oddělením.