Jak vítězíme

Chráníme osobní údaje našich zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, dodavatelů a zákazníků.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Společnost Johnson Controls potřebuje sbírat, uchovávat, používat a sdílet osobní údaje, aby nám pomohly v našem podnikání. Tyto osobní údaje potřebujeme z mnoha různých důvodů včetně našich obchodních vztahů se zákazníky a dodavateli, správě zaměstnaneckých požitků a v rámci souladu se zákonnými požadavky. Společnost Johnson Controls respektuje právo každé osoby na soukromí. Osobní údaje by mohly být ve špatných rukou použity k identifikaci jednotlivců, krádeži identity nebo spáchání podvodu. Jako jeden tým se o sebe vzájemně staráme – na pracovišti i online.

Interiors of a data server room with graphics of the earth
A finger tapping a lock icon

Jak vypadá vítězství

Osobní údaje chráníme následujícími způsoby:

  • Osobní údaje sbíráme, zpracováváme a používáme pouze k oprávněným obchodním účelům a shromažďujeme jen takové množství, které k těmto účelům potřebujeme.
  • Jsme otevření a jasně sdělujeme, jak a proč osobní údaje sbíráme, zpracováváme a používáme.
  • Nikdy nesdílíme více osobních údajů, než je nezbytné, ani je nesdílíme s nikým, kdo nemá obchodní potřebu je znát.
  • Chráníme osobní údaje pod naší kontrolou a bezpečně je likvidujeme ve chvíli, kdy již nejsou pro původní účely potřebné.
  • Dodržujeme všechny platné zákony na ochranu osobních údajů a naše zásady ochrany osobních údajů.

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Naši zaměstnanci pracující ve Spojených státech a jejich teritoriích mají právo diskutovat o mzdách, pracovní době, dalších pracovních podmínkách, osobních údajích a/nebo informacích o zaměstnání se svými spolupracovníky a třetími stranami, včetně vládních agentur, odborů a médií.

Naši zaměstnanci pracující mimo Spojené státy a jejich území musí dodržovat zákony a předpisy v místech, kde pracují, týkající se sdílení podmínek jejich zaměstnání, osobních údajů a/nebo informací o zaměstnání - pokud místní zákony povolují zaměstnancům tyto informace sdílet, mohou tak činit; pokud místní zákony vyžadují zachování důvěrnosti těchto informací, zaměstnanci by tyto informace neměli sdílet. 

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Kamarádka z mého týmu nedávno porodila dítě. Náš vedoucí týmu jí chce jménem Společnosti poslat květiny, což považuji za dobrý nápad. Jelikož ví, že spolu kamarádíme a bydlíme kousek od sebe, požádal mě o adresu bydliště mé kamarádky. Dávat mu její adresu, aniž bych kamarádku nejdříve požádal(a) o svolení, je mi nepříjemné. Zároveň ale nechci prozradit překvapení – co bych měl(a) udělat?

Odpověď:

Ochranu osobních údajů bereme velice vážně, ať už patří zaměstnancům, zákazníkům nebo jiným obchodním partnerům. Všichni máme povinnost chránit je a umožnit jejich použití jen ke správným účelům a lidem, kteří k jejich použití mají oprávnění. Umožnit, aby se osobní údaje dostaly do špatných rukou, může mít ničivé následky a potenciálně usnadnit krádež identity a jiné trestné činy. Řekněte vašemu vedoucímu týmu, že byste upřednostnil(a), aby vše připravil ve spolupráci s partnerem vašeho týmu z oddělení lidských zdrojů.