Ochrana osobních údajů zákazníků

Chráníme důvěrné informace, které nám naši zákazníci svěřili. Důvěrné informace jsou pro naše zákazníky stejně cenné jako pro nás; jejich neoprávněné použití nebo vyzrazení by mohlo způsobit vážné finanční škody a poškození dobrého jména.  Přijímáme opatření na ochranu důvěrných informací, které nám byly svěřeny.

Přečtěte si více
An employee looking at the data servers
Two workers looking at chart

Dodržování předpisů pro státní zakázky

Považujeme si za čest sloužit vládním zákazníkům a dbáme na to, abychom vůči nim plnili své zvláštní závazky. 

Přečtěte si více

Čestné marketingové, prodejní a servisní postupy

O hodnotě, kterou zákazníkům přinášíme, mluvíme sebevědomě a upřímně, protože to buduje důvěru v naši značku. Jasně a pravdivě ukazujeme, jakou přidanou hodnotu přinášíme, a plníme své sliby.

Přečtěte si více
A lady looking closely looking at a big touch screen infront of her which displays a map.
A view of a airport lounge

Kvalita a bezpečnost produktů

Zaměřujeme se na poskytování nejvyšší hodnoty našim zákazníkům prostřednictvím bezpečných a inovativních výrobků a řešení. Chceme zákazníky, kteří s námi zůstanou dlouhodobě, zákazníky, kteří nám důvěřují, že rozumíme jejich potřebám, předvídáme je a plníme lépe než konkurence.

Přečtěte si více