Jak vítězíme

Zdraví a bezpečnost nás i ostatních udržujeme proto, abychom mohli dosáhnout našeho plného potenciálu.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Jako tým vítězíme, když je pro nás nejvyšší prioritou blahobyt našich zaměstnanců a návštěvníků. Nic není důležitější než zdraví a bezpečnost na pracovišti; naše vize nulové újmy a s ní spojené cíle nám pomáhají udržet koncentraci. Zajistit bezpečnost všech osob představuje sdílenou povinnost. Během každodenních činností se o sebe vzájemně staráme, abychom předešli zraněním a nehodám, a pokud vidíme něco, co by mohlo způsobit újmu, činíme příslušná opatření. Dodržování dobrých bezpečnostních návyků nás chrání, činí naše pracovní prostředí pohodlnějším a umožňuje nám soustředit se na to, abychom zákazníkům poskytovali výjimečné zkušenosti a řešení.

Elderly woman sharing her story in a support group
Top view of people having a discussion around a conference table with a floor plan on it

Jak vypadá vítězství

Kulturu nulové újmy podporujeme následujícími způsoby:

  • Známe a dodržujeme všechny bezpečnostní pokyny a postupy.
  • Na pracovišti nikdy nepodstupujeme zbytečná rizika ani to nežádáme od ostatních.
  • Okamžitě zastavíme činnost, kterou provádíme, pokud se stane nebezpečnou, přestože to znamená zpoždění výroby nebo práce.
  • Vždy nahlásíme nebezpečné nebo nezdravé podmínky či chování, například rizika na pracovišti, rozbité nebo chybějící zařízení, výhrůžky násilím nebo zbraněmi na půdě Společnosti.
  • Víme, co máme dělat v případě zranění nebo jiných nouzových situací.
  • Do práce chodíme neovlivněni látkami, které by mohly narušit úsudek nebo ohrozit bezpečnost.

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Kolega z výrobní linky mě tento týden dvakrát požádal, abych za něj zaskočil(a), když si vzal rychlou a neplánovanou přestávku. Jeho nové léky mu občas přivodí pocit závratě. Řekl(a) jsem mu o své obavě, že vedlejší účinky mohou ohrozit jeho samotného i ostatní osoby. Řekl, že se není třeba čehokoli obávat a že si brzy na nové léky zvykne. Musím něco podniknout?

Odpověď:

Všichni máme povinnost jednat, jestliže zjistíme potenciální bezpečnostní a zdravotní riziko. Pokud tak neučiníme, jedná se o porušení tohoto kodexu. Měl(a) byste svému kolegovi poradit, aby si promluvil se svým nadřízeným, který může zvážit dočasné přidělení jiných povinností nebo jiná opatření. Měl(a) byste mu dát najevo, že pokud o problému nebude chtít mluvit sám, vy a další zaměstnanci máte povinnost tak učinit. Respektujeme právo každého jednotlivce na soukromí, ale bezpečnost je nejdůležitější.