Jak vítězíme

Jako globálně působící Společnost vyhovujeme všem obchodním předpisům a omezením, které pro nás platí.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Jsme hrdí na to, že máme zákazníky a provozy v mnoha zemích po celém světě. Všude, kde podnikáme, dodržujeme platné zákony i zákony řídící mezinárodní obchod. Z důvodů národní bezpečnosti či politických či ekonomických důvodů mohou vlády kontrolovat dovoz a vývoz citlivých zařízení a dat. Mohou také omezit obchodování s určitými skupinami, jednotlivci nebo zeměmi. Dodržováním obchodních předpisů se vyvarujeme objemným pokutám, ztrátám povolení nebo uvěznění, a zároveň jsme schopni činit svět bezpečnějším.

A woman on a phone call outside corporate office buildings
A man in a safety vest smiling at the camera

Jak vypadá vítězství

Zodpovědné podnikání po celém světě vedeme následujícími způsoby:

  • Dodržujeme zásady a postupy Společnosti navržené s cílem vyhovět obchodním předpisům včetně našich zásad pro dodržování obchodních předpisů.
  • Vědomě nenabízíme na trhu, neprodáváme ani neposkytujeme služby nikomu, kdo se nachází na seznamu sankcí nebo embarga ze strany USA a EU či jiných příslušných seznamech.
  • Vyhovujeme všem smluvním nebo zákonným omezením týkajícím se přístupu k informacím zákazníků.
  • U třetích stran, se kterými zamýšlíme podnikat, provádíme vyhodnocování rizik a hloubkové kontroly.
  • Pokud nás jakýkoli zákazník, dodavatel nebo jiná zúčastněná strana požádá o účast na bojkotu, upozorníme právní oddělení.

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Uvědomuji si, že společnost Johnson Controls neustále zkoumává potenciální nové trhy pro naše produkty a řešení. Nedávno mě kontaktoval distributor ze zámoří, aby mi sdělil, že dostával poptávky na skupinu produktů, které jsme v této části světa zatím neprodávali. Jsem si vědom(a), že občas existují určitá omezení, kde smíme prodávat produkty a jakým způsobem mohou být využívány. Požádal(a) jsem distributora o zodpovězení několika otázek, abych lépe porozuměl(a) zamýšlenému koncovému uživateli a konečnému využití. Jeho odpovědi byly neurčité a působil, že se snaží minimalizovat mé obavy. Myslím, že neporozuměl potenciálním rizikům. Co bych měl(a) udělat?

Odpověď:

Zmínit dodržování předpisů pro mezinárodní obchod bylo od vás chytré rozhodnutí. Veškeré tržní příležitosti v zahraničí je nutné zkontrolovat z hlediska těchto typů rizik. Měl(a) byste se dále zabývat svými dotazy týkajícími se distributora, jelikož nebudeme schopni dodat produkty, aniž bychom plně porozuměli zamýšlenému koncovému uživateli a konečnému využití. Potenciální problémy týkající se mezinárodního obchodu sdělte vedení, týmu pro dodržování předpisů nebo právnímu oddělení, které vám poskytnou pomoc.