Jak vítězíme

Udržujeme si povědomí o trendech a příležitostech na trhu prostřednictvím etického průzkumu.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Sledování vývoje na našich trzích s cílem porozumět konkurenční scéně nám pomáhá nepřetržitě zlepšovat a očekávat potřeby našich zákazníků. Poctivost je pro nás na prvním místě a informace o konkurentech vždy získáváme etickým způsobem.

Frog's eye view of a modern skyscraper and a tree
A man standing in a balcony surrounded by lush green plants and trees

Jak vypadá vítězství

Informace o konkurenci získáváme vhodnými způsoby prostřednictvím následujících kroků:

  • Při dotazování nelžeme o naší identitě a motivech.
  • Nepoužíváme třetí strany k činnostem, do kterých bychom se sami nezapojili.
  • Nežádáme kolegy (či potenciální zaměstnance), aby prozradili důvěrné informace o jejich bývalých zaměstnavatelích.
 

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Pracuji na oddělení rozvoje firmy a právě vyjednávám a dokončuji návrh nabídky na velký projekt. Dnes jsem obdržel(a) e-mail od vedoucí nákupu potenciálního zákazníka, ke kterému omylem přiložila místo mé nabídky s poznámkami nabídku jednoho z našich konkurentů. Všiml(a) jsem si, že cena konkurenta byla o 25 procent nižší než v naší nabídce. Chci snížit cenu v naší nabídce, abychom konkurenci porazili. Můžu to udělat?

Odpověď:

Ne. Naše hodnota poctivosti na prvním místě po nás požaduje, abychom informace o konkurenci získávali a používali zákonně a eticky. V tomto případě by využití omylu zákaznice narušilo jejich důvěru. Pokud by se někdy dostalo na veřejnost, že jsme tímto způsobem zákaznici zneužili, mohlo by to ohrozit naši pověst čestného a poctivého jednání a dokonce bychom mohli o zakázku přijít. Místo využití této informace byste měl(a) zákaznici o omylu informovat a sdělit jí, že e-mail i s přílohou smažete. Zároveň byste měl(a) o omylu informovat právní oddělení a zajistit tak náležité zdokumentování a pokračovat v zaměření na silné stránky vaší původní nabídky. Nezapomeňte, že dobrým pravidlem při rozhodování o způsobu zacházení s informacemi o konkurenci je přemýšlet, jak bychom se cítili my, kdyby to samé provedl konkurent nám.