Jak vítězíme

Jsme hrdí na to, že máme pozitivní dopad na komunity, ve kterých žijeme a pracujeme.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Ve společnosti Johnson Controls vidíme v podpoře komunit, ve kterých působíme, zodpovědnost i příležitost. V rámci zodpovědné a aktivní firemní úlohy ve společnosti chceme, aby komunity měly prospěch z naší přítomnosti a podpory. Od všech zaměstnanců očekáváme, že se prostřednictvím dobrovolnictví a dobročinných aktivit budou snažit přispět ke změně. Naším cílem není jen nabízet podporu, ale také být součástí našich komunit.

Six people walking in the foyer of a corporate office
Three high-school girls wearing backpacks smiling at the camera

Jak vypadá vítězství

Pozitivní dopad na naše komunity se snažíme mít následujícími způsoby:

  • Vítáme svou roli zodpovědného oblíbeného zaměstnavatele a spotřebitele místních služeb.
  •  Podporujeme a oceňujeme úsilí zaměstnanců v rámci dobrovolnictví, poradenství a dobročinných prací.
  • Vracíme něco komunitám zpět, protože je to správná věc, nikoli z důvodu očekávané publicity nebo protislužeb.
  • Zveme ostatní k přispívání do dobročinných organizací nebo k jiným záležitostem v rámci komunity, ale nikdy je nenutíme.
  • Před přispěním peněz nebo času ve jménu Společnosti získáváme řádné povolení a dodržujeme naše zásady pro dobročinné příspěvky a sponzorování dobročinných událostí.
  • U každé dobročinné organizace, se kterou se spojíme, ověřujeme, zda je legitimní a v souladu s platnými zákony.

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Jsem častým dobrovolníkem v místním klubu pro chlapce a děvčata. Jelikož společnost Johnson Controls podporuje zapojení do komunit a dobrovolnictví, napadlo mě, zda bych nemohl své služby prezentovat tak, že jsou ve jménu Společnosti.

Odpověď:

Společnost Johnson Controls velice podporuje zapojení v rámci našich místních komunit. Zastupovat Společnost na určitých událostech v rámci komunit není pro naše zaměstnance neobvyklé. Před tím, než se budete v komunitě prezentovat jako zástupce společnosti Johnson Controls, však musíte vždy získat povolení od oddělení pro veřejné záležitosti.